«H κατανόησή μου υλικού από το διαδικτυακό σεμινάριο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ» με Λέκτορα τον V.Konev» - Ένα άρθρο της Kristen Isis Karayani, βασισμένο στo Έργo του Grigori Grabovoi (Μέρος 2) - 22.4.2022

 Και έτσι για να συνεχίσω, όταν εργάζεστε με αριθμούς, βρίσκεστε ήδη στον χώρο τους, στην περιοχή δράσης τους, η οποία είναι παγκόσμια, επειδή οι αριθμοί είναι μια απολύτως παγκόσμια γλώσσα. Ακριβώς σε αυτόν τον χώρο, μπορείτε να ξεπεράσετε ένα πρόβλημα, να συνειδητοποιήσετε μια ήδη υπάρχουσα λύση, να πραγματοποιήσετε μια δεξιότητα, να αναπτυχθείτε, να αλλάξετε. Επομένως, όταν εργάζεστε και αλληλεπιδράτε με τις αριθμητικές σειρές του Grigori Grabovoi, θα πρέπει να έχετε επίγνωση του τι κάνετε όταν αλληλεπιδράτε μαζί τους, έχοντας ήδη μπει στο χώρο τους, αφού, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι αριθμοί δημιουργούν έναν συγκεκριμένο χώρο, έναν πνευματικό χώρο - με άλλα λόγια, ένας χώρος απόλυτης θεϊκής, αιώνιας, καθαρής νόρμας του Ενός Θεού, του Δημιουργού. Αυτό σημαίνει επίσης ότι μπορείτε να αντιληφθείτε το φως των αριθμών ή κάποιο είδος φωτός, ή μια ενέργεια, μια ακολουθία ή συνδυασμό ενεργειών των αριθμών, ή μπορείτε να αισθανθείτε τους αριθμούς - βασικά, αντιλαμβάνεστε τους αριθμούς με νόημα. Τι σημαίνουν, για εσάς, συγκεκριμένα, με άλλα λόγια, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με κάθε αριθμό καθώς τον προφέρετε και να ορίσετε ως στόχο να νιώσετε τη δράση κάθε αριθμού (ή συμβόλου), να αισθανθείτε τον χώρο δράσης του, να μπείτε στην κατάστασή του.

Απλά να διαβάζετε τους αριθμούς, να τους γράφετε ή να τους ακούτε, για παράδειγμα, είναι επίσης καλό, αλλά, όπως εξηγείται ξεκάθαρα στο διαδικτυακό σεμινάριο, η εργασία γίνεται πολύ πιο βαθιά και πιο ουσιαστική όταν κάποιος πράγματι εισέρχεται στην κατάσταση του αριθμού. Για παράδειγμα, μπορείτε να περάσετε μέσα στην κατάσταση των αριθμών όπως εισέρχεστε στην κατάσταση της μουσικής όταν εστιάζεστε στην ακρόαση της. Αυτή είναι η αρμονία σε υψηλό επίπεδο, που σημαίνει την συμμετοχή της Ψυχής σας, με άλλα λόγια, η είσοδος στο υψηλό επίπεδο της Ψυχής και του Πνεύματος μέσω της Συνείδησής σας. Και όταν εισέρχεστε στο χώρο μιας συγκεκριμένης σειράς αριθμών για κάποια εργασία που έχετε επιλέξει προσωπικά, υπάρχει μια ισχυρή ενεργειακή ροή, παγκόσμια δράση που συνδέεται ειδικά με την εργασία σας. Οι αριθμοί φωτίζουν τεράστιους όγκους πληροφοριών και έτσι μπορεί να αρχίσετε να βλέπετε μια νέα πραγματικότητα και να αρχίσετε να ενεργείτε με διαφορετικό τρόπο. Μπορεί να αρχίσετε να νιώθετε τη δράση του Θεού και να την επαναλάβετε μαζί Του. Και με συνεχή εξάσκηση τακτικά, αντιλαμβάνεστε υψηλό επίπεδο άνεσης.

Πιο συγκεκριμένα, για παράδειγμα, ας πούμε, ότι έχετε ορίσει την ανασύσταση του πεπτικού σας συστήματος, με τη σειρά αριθμών 5321482, την οποία ο Grigori Grabovoi δίνει ως αριθμητική σειρά κεφαλαίου για τις «Ασθένειες του πεπτικού συστήματος» στο βιβλίο του «Αποκατάσταση του Ανθρώπινου Οργανισμού Μέσω της Συγκέντρωσης σε Αριθμούς», 1999, σελίδα 31, κεφάλαιο 8. [Παρεμπιπτόντως, όπως αναφέρεται σε αυτό το βιβλίο, η καθε σειρά αριθμών σε κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει όλες τις σειρές αριθμών του κεφαλαίου. Και οι 7-ψήφιες σειρές αριθμών είναι πιο συγκεκριμένες από, ας πούμε, τις 12-ψήφιες σειρές αριθμών.] Έτσι λοιπόν, έχετε ορίσει αυτήν την εργασία για τον εαυτό σας και μια 7-ψήφια σειρά αριθμών - με άλλα λόγια, μια σειρά αριθμών με επτά σύμβολα, έννοιες, πτυχές ή σημασίες της, δηλαδή, ο κάθε αριθμός αντιπροσωπεύει μια ξεχωριστή μεμονωμένη δράση, ειδικά για εσάς. Και έτσι, μπορείτε να αισθανθείτε κάθε δράση ως μια συγκεκριμένη αίσθηση, δηλαδή, μπορείτε να αισθανθείτε αυτή τη δράση - σαν να είναι "δράση 7 επιπέδων" που αυτή η 7-ψήφια σειρά αριθμών αντιπροσωπεύει, όπως αναφέρθηκε στο διαδικτυακό σεμινάριο. Και μπορεί να σας αρέσει να τα δείτε, για παράδειγμα, ως 7 ειδικά συστατικά μιας συνταγής από τον Θεό, την αρχική πηγή, για να αποκαταστήσετε/ ανακατασκευάσετε, για παράδειγμα, εδώ, το πεπτικό σας σύστημα για εσάς και για όλους. Και αυτά τα επτά συστατικά έχουν τη δική τους συγκεκριμένη εσωτερική οργάνωση, καθώς και τις διασυνδέσεις τους μεταξύ τους και τον εξωτερικό κόσμο.

Επιπλέον, αυτό που προσωπικά βρήκα σημαντικό να εδραιώσω μέσω της μελέτης μου σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, ήταν η συνειδητοποίηση ότι, δουλεύοντας με τις αριθμητικές σειρές του Grigori Grabovoi πράγματι είναι σαν να ενεργοποιεί κανείς τους φυσικούς μηχανισμούς του να είναι συντονισμένος, συγχρονισμένος με τον εαυτό του, τη δική του δόνηση στο Πνεύμα επίπεδο. Όπως διευκρινίστηκε στο διαδικτυακό σεμινάριο, κάθε αριθμός είναι συγκεκριμένος για εσάς προσωπικά. Αυτό σημαίνει ότι μια σειρά αριθμών έχει συγκεκριμένη δράση για εσάς και τη συγκεκριμένη κατάστασή σας. Επομένως, για να προσδιορίσετε τη δράση κάθε αριθμού για τον εαυτό σας, είναι πολύ πολύτιμο να συνειδητοποιήσετε πρώτα ότι, στην πραγματικότητα, οι σειρές αριθμών είναι μια πρακτική αυτο-νόησης (ή νόησης εαυτού). Αυτό σημαίνει ότι διαβάζει κανείς τον εαυτό του μέσα από τις σειρές αριθμών. Για παράδειγμα, όπως το καταλαβαίνω, αυτό μπορεί να σημαίνει απλώς να κοιτάζει κανείς να γράφει ή να ακούει μια ειδικά επιλεγμένη σειρά αριθμών για τον εαυτό του - ενώ, ταυτόχρονα, να ρωτά και να παρατηρεί τον εαυτό του μέσα από αυτές τις απλές ερωτήσεις. Δηλαδή, «τι ακριβώς απαιτεί εξομάλυνση στον εαυτό σου;», ή «ποιες είναι οι περίεργες κανονικότητες στη σκέψη, τις μνήμες, τα φαινόμενα και τις διεργασίες σου κ.λπ. που πρέπει να επανεξετάσεις σοβαρά ώστε να αποκαταστήσεις κάποια πτυχή των βιολογικών σου διεργασιών;». Όπως αναφέρθηκε και υπενθυμίζετε στο διαδικτυακό σεμινάριο, οι βιολογικές διεργασίες βασίζονται στην πνευματική δομή, επομένως, δουλεύοντας με σειρές αριθμών, εργάζεται κανείς για να αναδιατάξει τις βιολογικές του διαδικασίες πνευματικά.

Και γι' αυτό είναι σημαντικό να συγχρονιστείτε με τη δική σας δόνηση, όπως οι αισθήσεις και να δείτε τι υπάρχει ήδη εκεί για εσάς, πράγμα που μπορεί να μην το νιώθετε άνετο. Και οι 7 αριθμοί/σύμβολα προσδιορίζουν αυτό που ήδη κάνετε και νέες απαντήσεις, που έρχονται σε εσάς για να αντιληφθείτε. Μπορεί να είναι μια αίσθηση, νόηση και/ή αισθήσεις.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της πρακτικής είναι πολύ χρήσιμο να συγκρίνετε μια σειρά αριθμών με μια άλλη ή άλλες, αναζητώντας ομοιότητες και άλλες συνδέσεις, που μπορεί επίσης να λειτουργήσει καλά και για λόγους πρόληψης. Με τέτοιους τρόπους, για παράδειγμα, το καθήκον ή εργασία είναι σαν να αποκρυπτογραφήσετε τώρα μια σειρά αριθμών στις μακροχρόνιες στάσεις και μοτίβα σκέψης σας και να βρείτε πολλές άλλες συνδέσεις.

Επομένως, το να παρατηρήσετε και να προσδιορίσετε τι κάνετε μέσω της αυτο-νόησης (νόησης εαυτού) και να αντιλαμβάνεστε/καθορίζετε για τον εαυτό σας μερικές νέες σκέψεις, απαντήσεις, να διακρίνετε μέσα από ισχυρές νέες αισθήσεις και λεπτά μηνύματα, -- αυτό είναι, στην πραγματικότητα, εσείς οι ίδιοι, που δημιουργείτε πνευματική δράση μέσα σας εσάς, που προέρχεται από την αλληλεπίδρασή σας με τη συγκεκριμένη σειρά αριθμών με την οποία εργάζεστε. Είναι σαν να ξέρετε ήδη τι πρέπει να κάνετε, προσδιορίζετε μέσα σας την πνευματική σας δράση μέσω της συγκέντρωσής σας στη συγκεκριμένη σειρά αριθμών. Και αυτή είναι η δική σας πνευματική δράση που αποκαθιστά τον δικό σας οργανισμό, που προκύπτει από τη δική σας σκέψη που ήδη αλληλεπιδρά με το φυσικό σας σώμα. Είναι σαν ο ανθρώπινος οργανισμός σας να ξέρει ήδη πώς να αποκαταστήσει τον οργανισμό σας με ακρίβεια και κοιτάζοντας τη σειρά αριθμών δημιουργείτε αυτή τη δράση μέσα σας, δηλαδή, είναι ήδη εκεί.

Επομένως, με βάση τις πληροφορίες αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου, εγώ καταλαβαίνω ότι, δουλεύοντας με τη σειρές αριθμών του Grigori Grabovoi, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αντιλαμβάνεστε και να νοείτε/αναγνωρίζετε τον εαυτό σας πολύ καθαρά, ενώ παράλληλα δημιουργείτε απαραίτητα μια ελεγκτική θέση δράσης μέσα από τις ιδιαιτερότητες της σειράς αριθμών που εσείς εργάζεστε στο εσωτερικό της σκέψης σας, μεταμορφώνοντας την πραγματικότητά σας. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται το αποτέλεσμα στη νόησή σας και πηγαίνει στο σώμα σας.

Με απλά λόγια, όλες οι σειρές αριθμών του Grigori Grabovoi αντιπροσωπεύουν τον απόλυτο αιώνιο θεϊκό κανόνα του Δημιουργού και έτσι, όταν εστιάζεστε σε αυτές, εξοικειώνεστε ή μαθαίνετε τη συγκεκριμένη ενέργεια/δράση για εσάς και την κατάστασή σας ώστε να την επιλύσετε.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, εδώ είναι δύο αναφερόμενα αποσπάσματα του Grigori Grabovoi, τα οποία θεωρώ χρήσιμα όσον αφορά την αντίληψη και τον προβληματισμό σχετικά με τη σημασία, τις έννοιες ή τις πτυχές των αριθμών.

(Σημείωση: Ευχαριστώ πολύ τη συνάδελφό μου, Marcela Andere, για τις πρόσφατες αφίσες της στα Ισπανικά και τα Αγγλικά, που έφεραν στην προσοχή μου αυτά τα αποσπάσματα, όπως παρακάτω, αναρτώντας τα την κατάλληλη στιγμή!).

«…Ο αριθμός 11 είναι η προσωποποίηση της ειρήνης που βρίσκεται μέσα σας και είναι ορατή σε όλους. Είστε η ουσία που είναι πάντα ορατή σε όλους, και ο καθένας από εσάς μπορεί να έχει τη δική του αρμονική εμπειρία, αυτή την ίδια που λάβατε στην ανάπτυξή σας. Μοιραστείτε την εμπειρία σας και θα λάβετε αιώνια ζωή». ∞ Απόσπασμα από το έργο «Μέθοδοι συγκέντρωσης», του συγγραφέα Δρ. Grigori Petrovich Grabovoi, 2η έκδοση, 2014, σελίδα 21.

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ - 741 «…Με την επικέντρωση στην αριθμητική ακολουθία 741, θα πρέπει να αντιληφθεί κανείς ένα κυρτό σχήμα παρά μια σφαίρα. Και με αυτόν τον τρόπο, αυτή η συγκέντρωση είναι τέτοια που το ολοκληρωμένο νόημα αυτής της συγκέντρωσης είναι η πρόληψη του πολέμου… σε όλο τον κόσμο, δηλαδή, ώστε να αποτρέψουμε, για παράδειγμα, τις πρώτες ενέργειες [του πολέμου]». «Ο αριθμός 7 θεωρείται ο κανόνας. Εάν ένας άνθρωπος είναι στον κανόνα και ο αριθμός συσχετίζεται με όλους τους άλλους, τότε ο κανόνας μπορεί να επεκταθεί. Εδώ, η προέκταση του κανόνα είναι ο αριθμός 4… Στη συνέχεια ακολουθείται από τον αριθμό 1, που σημαίνει ενότητα, δηλαδή, φτάνοντας στο 1, για παράδειγμα, ΕΝΑΣ κόσμος». ∞ Απόσπασμα από το έργο «Μέθοδος βοήθειας με την Ψυχή του Θεού», του συγγραφέα Δρ. Grigori Petrovich Grabovoi, σεμινάριο 19 Μαρτίου 2003. Σελίδες 4, 5 και 9.


Μπορείτε να διαβάσετε το ΜΕΡΟΣ 1 αυτού του άρθρου εδώ


Read more

«H κατανόησή μου υλικού από το διαδικτυακό σεμινάριο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ» με Λέκτορα τον V.Konev» - Ένα άρθρο της Kristen Isis Karayani, βασισμένο στo Έργo του Grigori Grabovoi (Μέρος 1) - 2.2.2022

 Έχοντας παρακολουθήσει και μελετήσει περαιτέρω αυτό το υπέροχο 3ήμερο διαδικτυακό σεμινάριο του περασμένου Νοεμβρίου, «ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ» του Λέκτορα V.Konev», η άποψη και η εμπειρία μου εξάσκησης των αριθμητικών σειρών του Grigori Grabovoi, σαν να αναβαθμίστηκαν σε ένα νέο επίπεδο. Σε αυτό το άρθρο, μοιράζομαι μέρος της κατανόησής μου, η οποία στην πραγματικότητα διευκρίνισε περαιτέρω και βελτίωσε σημαντικά την καθημερινή μου πρακτική.

Καταρχάς, καταλαβαίνω ξεκάθαρα ότι οι αριθμητικές σειρές του Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ δεν είναι «μέθοδος» αλλά πάνω απ' όλα - σύστημα συγκέντρωσης. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πολλοί τρόποι, μέθοδοι ή τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα άτομο για να εξασκηθεί με τους αριθμούς. Ωστόσο, η Τεχνολογία του Grigori Grabovoi με Ακολουθίες Αριθμών είναι από μόνη της ένα Σύστημα Συγκέντρωσης.

Δεύτερον, όταν επικεντρωνόμαστε στους αριθμούς, εμπλέκεται πάντα το Πνεύμα, πράγμα που σημαίνει ότι η συγκέντρωση στις αριθμητικές σειρές του Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ είναι μια πνευματική δραστηριότητα, δημιουργούμε μια πνευματική κατάσταση, δηλαδή, βιώνει κανείς μια πνευματική αίσθηση του εαυτού του μέσω της εργασίας με αριθμούς. Είναι παρούσα όλη η προσωπικότητα του ατόμου, δηλαδή η Ψυχή, το Πνεύμα, η Συνείδηση και το ανθρώπινο σώμα.

 Επιπλέον, ένας αριθμός δεν είναι απλώς ένα αριθμητικό ψηφίο που πρέπει να επαναλαμβάνεται μηχανικά: ένας αριθμός αντιπροσωπεύει την ίδια την άπειρη πραγματικότητα, επίσης επειδή, στην πραγματικότητα, η εργασία με αριθμούς περιέχει άπειρους συνδυασμούς ενεργειών που οργανώνονται με συγκεκριμένο τρόπο. Ας πούμε, για παράδειγμα, ότι υπάρχει μια κατάσταση που χρειάζεται μια δράση και μια λύση, τότε, ένας αριθμός σχηματίζεται από αυτή την περίσταση για να συνδέσει την κατάσταση, τη δράση και τη λύση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσετε όταν εργάζεστε με αριθμούς.

Επομένως, ένας αριθμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια ορισμένη ποσότητα συγκεκριμένης γνώσης στο επίπεδο Πνεύματος. Και κάθε αριθμός μπορεί να γίνει κατανοητός από τη Συνείδηση, το Πνεύμα και την Ψυχή, αφού είναι το συλλογικό έργο και το αποτέλεσμα και των 4 δομών μας, δηλαδή της Ψυχής, του Πνεύματος, της Συνείδησης και του Φυσικού Σώματος, που συμμετέχουν σε μια τέτοια σκέψη. Κατά συνέπεια, οι αριθμοί σχετίζονται ακριβώς με τη διαδικασία σκέψης μας. Και όπως είναι ήδη γνωστό, κάθε δημιουργική σκέψη αλληλεπιδρά πάντα με τα πάντα στον εξωτερικό κόσμο μέσα από κύματα που πηγάζουν από μια σκέψη στην πραγματικότητα, διεισδύοντας σε κάθε πραγματικότητα, συντηρώντας και αναπτύσσοντάς την περαιτέρω. Έτσι, η σκέψη κάποιου και τα κύματα της συμμετέχουν σε όλα, με άλλα λόγια, μπορεί να γίνει σαφές εδώ ότι, εξίσου, οι αριθμοί παράγουν κύματα που μπορεί κανείς να απορροφήσει και να χρησιμοποιήσει για τον εαυτό του, προσφέροντας αποκατάσταση και αρμονική ανάπτυξη με την αντίστροφη δράση τους.

Για να συνεχίσω, κατά τη διάρκεια αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου, μου άρεσε το γεγονός ότι μου δόθηκε η δυνατότητα να εγγράψω βαθιά μέσα μου μια για πάντα ότι, στην πραγματικότητα, οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν όχι μόνο μια δράση ΑΛΛΑ πνευματική δράση. Όμως .. τι πραγματικά σημαίνει αυτό, όσον αφορά την επιπλέον κατανόηση μας και την πρακτική μας;

Όπως το καταλαβαίνω, οι αριθμητικές σειρές του Grigori Grabovoi ήδη προϋπάρχουν στο πρωταρχικό επίπεδο της πραγματικότητας, δηλαδή στο επίπεδο της πραγματικότητας του Θεού, και γι' αυτό κανονικοποιούν, δηλαδή έχουν ομαλοποιητικό αποτέλεσμα ως προς την έννοια της περιγραφής τους. Επομένως, μέσω της συνειδητής αντίληψής τους μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τις συγκεκριμένες πληροφορίες, με άλλα λόγια, τη λύση που έχει ήδη ο Θεός στη διάθεση του για να εξομαλύνει τυχόν προβλήματα, ανεξάρτητα από την περίπτωση ή την κατάσταση. Στην πραγματικότητα, εδώ, είναι ακριβώς η πραγματικότητα του ανθρώπου, στην ταραγμένη του κατάσταση, που απαιτεί διόρθωση, ομαλοποίηση μέσω του αριθμού. Κανονικοποίηση/ομαλοποίηση σημαίνει επιστροφή στον Κανόνα, το πρότυπο του Θεού, του Ενός Θεού, του Δημιουργού, καθώς δεν υπάρχουν ανίατες συνθήκες ή αδύνατες καταστάσεις στον σκεπτόμενο χώρο του Θεού.

Και έτσι λοιπόν, γίνεται ευκολότερο να κατανοήσουμε ότι μια σειρά αριθμών είναι δράση, πνευματική δράση και τα ψηφία της είναι σαν σύμβολα που πρέπει να μεταφραστούν, αφού οι αριθμοί δημιουργούν έναν συγκεκριμένο χώρο στον οποίο μπορεί να ξεπεραστεί ένα πρόβλημα. Πάντα υπάρχει λύση σε μια σειρά αριθμών του Grigori Grabovoi. Το καθήκον είναι να συνειδητοποιήσει κανείς τον αριθμό κατά την αντίληψή του, αφού μια συγκεκριμένη ακολουθία αριθμών συνειδητοποιεί μια ήδη υπάρχουσα λύση για την επαναφορά.

Και όπως εξήγησε στο διαδικτυακό σεμινάριο ο Vyacheslav Konev, ο Grigori Grabovoi, συνθέτοντας σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή πηγαίνοντας στο Θεϊκό επίπεδο ή πρωτοβάθμιο επίπεδο, δημιούργησε αυτό το έργο με σειρές αριθμών, ήδη δημιουργημένες από τον Θεό. Και ο Grigori Grabovoi έφερε νέα στοιχεία στους αριθμούς που κανένας άλλος άνθρωπος δεν έχει αναφέρει πριν. Και, όπως συμβαίνει, όταν κάποιος εργάζεται με σειρές αριθμών του, τις ξαναδημιουργεί και τις εφαρμόζει για αποτελέσματα. Στην ουσία, οι σειρές αριθμών πραγματοποιούνται μέσω της δράσης ενός ανθρώπου που κάνει συγκεκριμένη εργασία για να ελέγξει την πραγματικότητά του.

Το Mέρος 2 αυτού του άρθρου θα ακολουθήσει σύντομα.


Read more

ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ – ΜΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ GRIGORI GRABOVOI® (GREEK) - video

ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Το βίντεο αυτό είναι μια σύντομη παρουσίαση-ομιλία μου στα Ελληνικά, με θέμα “ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ - O ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”, βασισμένη στις Τεχνολογίες του ΓΚΡΙΓΚΟΡΙ ΓΚΡΑΜΠΟΒΟΪ /GrigoriGrabovoi®.

Ποιά είναι η αρχική πηγή που πληροφορεί την σκέψη σας?

Σκεφτόσαστε αρμονικά?

Πως μπορείτε να αλλάξετε την μορφή των σκέψεών σας?

Όταν αλλάζουμε εμείς, αλλάζουμε την δομή του κόσμου.

https://www.youtube.com/watch?v=_v1cvX4bE3w

Read more

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ GRIGORI GRABOVOI - Ένα άρθρο της Kristen Isis Karayani, 30.12.2019 (Μετάφραση Αγγλικού κειμένου, 24.1.2022)

Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, ο Grigori GRABOVOI προσφέρει μια ποικιλία από χρήσιμες, απλές μεθόδους προς εξάσκηση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αριθμών, με τη μορφή ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ.

Όπως το καταλαβαίνω, οι αριθμοί είναι μια συχνότητα. Έτσι λοιπόν, κάθε ακολουθία αριθμών μπορεί να γίνει αντιληπτή ως ένα σχέδιο συχνότητας με μοτίβο. Με άλλα λόγια, είναι μια διάταξη αριθμών που δημιουργούν ένα συγκεκριμένο σχέδιο ενέργειας που επηρεάζει τη συνείδησή μας. Με αυτόν τον τρόπο οι αριθμοί μάς βοηθούν να αναδομήσουμε τη συνείδησή μας.

Σύμφωνα με τον Grigori Grabovoi, η χρήση αριθμητικών σειρών είναι μια μέθοδος ελέγχου της υγείας για οποιαδήποτε ασθένεια ή/και οποιαδήποτε κατάσταση στη ζωή. Ο ίδιος παρέχει μια πληθώρα αριθμητικών σειρών που σχετίζονται άμεσα με όλα τα μέρη του ανθρώπινου σώματος, κάθε πιθανή ασθένεια, καθώς και την ανθρώπινη ψυχολογία, με σκοπό την αποκατάσταση της υγείας, καθώς επίσης και την ομαλοποίηση ή εναρμόνιση οποιουδήποτε γεγονότος, και άλλα πολλά.

Όπως εξηγεί σε πολλά βιβλία του και στις ιστοσελίδες του, οι αριθμοί είναι μια μέθοδος ελέγχου της δόνησης της δομής μας και κάθε σειρά αριθμών έχει τη δική της δομική σύνδεση με τη δόνηση. Έτσι, εστιάζοντας σε αυτές (δηλ. τις αριθμητικές σειρές), η δόνησή τους ενεργοποιεί τις σχετικές περιοχές, θεραπεύοντας την ασθένεια ή το επικείμενο ζήτημα κι επιστρέφοντας στη Νόρμα - που είναι το πρότυπο ή ο κανόνας του Δημιουργού.

Με άλλα λόγια, οι αριθμοί του Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ παρέχουν αυτή την επιστροφή στην υγεία μέσω της δόνησής τους. Ένα απλό προσωπικό παράδειγμα εξάσκησης όπου έχω βιώσει γρήγορα αποτελέσματα είναι η επανάληψη της αριθμητικής σειράς του Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ για τον «έλεγχο προς το πρότυπο της αιώνιας ανάπτυξης». Αυτή είναι: 91688 [που εμφανίζεται στη σελίδα 4, στο βιβλίο "Αριθμοί για Επιτυχημένες Επιχειρήσεις" του Grigori Grabovoi, 2004 ]. Για να εξηγήσω περαιτέρω, η συχνή επανάληψη αυτού του αριθμού διευκολύνει την επανασύνδεση της Συνείδησης του ανθρώπου στο επίπεδο του πρότυπου της αιώνιας ανάπτυξης όπου όλα είναι αρμονικά, οδηγώντας τον πέρα από κάθε αντίσταση και πίσω στη αρμονική ροή.

Έτσι λοιπόν, ως χαρούμενο αποτέλεσμα, όταν εγώ έχω χρησιμοποιήσει αυτή την αριθμητική σειρά και την έχω εξασκήσει επανειλημμένα, είναι σαν να μου υπενθυμίζεται γρήγορα στη συνείδησή μου να αποφεύγω την ανάμειξη με οποιαδήποτε σκέψεις που σαμποτάρουν την αιώνια ανάπτυξή μου, εξαλείφοντας έτσι κάθε αίσθηση εσωτερικής αντίστασης.

Ίσως το αρχικό ενδιαφέρον μου για την καθημερινή αριθμολογία χρόνια πριν, και μετά, αργότερα η πνευματική μου Eκπαίδευση, με είχε ήδη μάθει να βλέπω και να σχετίζω τους αριθμούς ως πνευματικές οντότητες μεγάλης ευφυίας, δημιουργώντας ένα ακριβές μοτίβο συχνότητας και γεωμετρίας, όχι μόνο γύρω μου αλλά και στα γεγονότα της ζωής μου και την σύνδεσή τους, κάνοντας δηλαδή αυτόματα άμεσες συνδέσεις. Αυτό ακριβώς, σαν να είχε διαμορφώσει μια καθιερωμένη γλώσσα για μένα, με τα χρόνια, εξελιχτικά, δίνοντάς μου πρόσβαση και άμεση σύνδεση προς ανώτερες επικοινωνίες.

Δεν είναι περίεργο, συνειδητοποίησα ότι ολόκληρος ο Κόσμος βρίσκει ισορροπία και αρμονία μέσω της μυστικιστικής χρήσης των αριθμών. Στην πραγματικότητα μπορεί κανείς να βρει την απόδειξη αυτού (οι αριθμοί και ο συμβολισμός τους), για παράδειγμα, στο I Ching (800 π.Χ.). Τα πάντα είναι κωδικοποιημένα σε αριθμούς. Είναι σημαντικό για μένα, ότι οι Διδασκαλίες του Grigori Grabovoi όχι μόνο επιβεβαίωσαν την προϋπάρχουσα εμπειρία και εκπαίδευσή μου, αλλά έχουν προσθέσει σε αυτήν θησαυρούς της πιο προηγμένης γνώσης!

Για να συνεχίσω, η συνειδητή άσκηση μιας νέας μορφής ελέγχου είναι μια διαρκής εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, με αυτή (91688) ή οποιαδήποτε άλλη αριθμητική σειρά του Grigori Grabovoi, είναι σαν να συγχρονίζει κανείς συνειδητά τη δική του συχνότητα με τη συχνότητα της κατάστασης της Συνείδησης της αρχικής θέσης του Θεού, του Δημιουργού, μέσω της Ψυχής του. Επιπλέον, σε αυτή τη διαδικασία είναι σημαντικό, όπως προτείνει ο Grigori Grabovoi, όταν κάποιος επικεντρώνεται στους αριθμούς, να έχει επίγνωση του εαυτού του συνειδητά, να αισθάνεται το σώμα του και να βλέπει τον εαυτό του διανοητικά, απόλυτα υγιή και αρμονικό, σταθεροποιώντας την αντίληψή του στο επίπεδο του κανόνα. Έτσι, επαναλαμβάνοντας συχνά τις αριθμητικές σειρές με δημιουργικούς τρόπους, τα σήματα που επηρεάζουν θετικά το φυσικό σας σώμα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο. Φυσικά, κάθε συγκέντρωση με ακολουθίες αριθμών δημιουργεί διαφορετικά αποτελέσματα.

Επομένως, είναι σημαντικό να εμπιστεύεστε τη διαίσθησή σας όσον αφορά τη συχνότητα χρήσης κάθε επιλεγμένης σειράς αριθμών με την οποία εργάζεστε, φροντίζοντας να δημιουργείτε τη σωστή ένταση στη δόνηση για καλύτερα αποτελέσματα. Είναι καλή πρακτική να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε μια αριθμητική ακολουθία που σας ελκύει και να παρατηρήσετε πώς ανταποκρίνεται το σώμα σας. Οποιαδήποτε σειρά αριθμών, μπορείτε να απομνημονεύσετε, να οπτικοποιήσετε, να κοιτάξετε, να διαβάσετε υποφωνητικά ψηφίο προς ψηφίο, να ψάλλετε ή, όπως λέει ο Grigori Grabovoi, για παράδειγμα, στο βιβλίο του "Αριθμητικές Σειρές για την Ψυχολογική Κανονικοποίηση ", 2003 (Βιβλίο 1, σελίδα 4 ) : '...μπορείτε να διαβάσετε, να προφέρετε νοερά ή να ψυθιρίσετε νοερά με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιλαμβάνεστε τον ήχο της μελωδίας σε κάποια απόσταση από το φυσικό σας σώμα.' Μπορείτε επίσης να γράψετε τις αριθμητικές σειρές σε ένα κομμάτι χαρτί για να τις έχετε μαζί σας ή να τις τοποθετήσετε κάτω από το μαξιλάρι σας, να τις γράψετε στο σώμα σας, να τις κολλήσετε στον υπολογιστή σας κλπ., η λίστα είναι ατελείωτη. Να είσαστε δημιουργικοί!

Επιπλέον, να θυμάστε ότι στη σειρά αριθμών, όταν προκύπτει, χρειάζεται να κάνετε πάντα μικρές παύσεις στα σημεία των κενών όπου εμφανίζονται, δηλαδή παρόμοια με όταν προσέχετε τα κενά μεταξύ των λέξεων σε μια πρόταση, όπως λέει ο Grigori Grabovoi. Επίσης, το χρονικό διάστημα που θα επικεντρωθείτε σε κάθε σειρά αριθμών εξαρτάται από εσάς να αποφασίσετε.

Φυσικά, οι σειρές αριθμών δεν είναι η μόνη μέθοδος των Τεχνολογιών του Grigori Grabovoi. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι, έλεγχοι και συγκεντρώσεις στις Διδασκαλίες του και συχνά συνιστάται να ξεκινάει κανείς με τις Ημερήσιες Συγκεντρώσεις. Αυτές είναι οι ασκήσεις που παρέχει ο Grigori Grabovoi για κάθε μέρα του μήνα. Εν συντομία να αναφέρω ότι, αυτές οι Συγκεντρώσεις έχουν τρία μέρη από τα οποία το ένα περιλαμβάνει σειρές αριθμών. Ένα άλλο είναι για τον κόσμο και ένα είναι για την προσωπική ζωή. Κάνοντας αυτές τις ημερήσιες συγκεντρώσεις οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, κάθε μέρα, και επαναλαμβάνοντας τις κάθε μήνα, ανοίγουν και διευρύνουν τη Συνείδησή σας. Με τον καιρό γίνονται όλο και πιο κατανοητά.

Τελευταίο αλλά όχι ασήμαντο, μερικές φορές, ο κόσμος πιστεύει ότι μια σειρά αριθμών προέρχεται από τον Grigori Grabovoi. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι πολλοί αριθμοί κυκλοφορούν στο διαδίκτυο χωρίς αναφορά, κάτι που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους ανθρώπους ως προς την προέλευση τους. Έτσι, εάν επιθυμείτε να εξασκήσετε τις μεθόδους του Grigori Grabovoi, καλό είναι πάντα να χρησιμοποιείτε τις ακολουθίες αριθμών που βρίσκετε ήδη με αναφορές στα βιβλία του ή να φροντίζετε να τις ελέγχετε μόνοι σας.


Βιβλιογραφικές αναφορές:

1. « Αριθμοί για Επιτυχημένες Επιχειρήσεις» του Grigori Grabovoi 2004

2. «Αριθμητικές Σειρές για την Ψυχολογική Κανονικοποίηση» του Grigori Grabovoi, 2003 (Βιβλίο 1)

3. «Η Ανάσταση των Ανθρώπων και η Αιώνια Ζωή Από Τώρα και στο Εξής Είναι η Πραγματικότητά Μας!» του Grigori Grabovoi, 2001

4. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» του Grigori Grabovoi, 1999 
Read more

«Πνευματικοποιημένη Συνείδηση: Το έργο της ανθρώπινης αντίληψης με γνώμονα την Ψυχή» - Ένα άρθρο της Kristen Isis Karayani βασισμένο στις Διδασκαλίες του Grigori Grabovoi® - 17.12.2021

 Σύμφωνα με τις Διδασκαλίες του Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ, το πιο σημαντικό καθήκον για τον άνθρωπο είναι να αναπτυχθεί πνευματικά, να πνευματοτικοποιήσει τη Συνείδησή του, να μπορέσει να αντιληφθεί τον Κόσμο σε επίπεδο Ψυχής, να ζήσει πνευματικά και να εξασφαλίσει αιώνια ανάπτυξη & αιώνια ζωή, ακριβώς σε ανθρώπινο επίπεδο, και να σώσει όλους, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του. Αυτό, στην πραγματικότητα, προϋποθέτει να είναι διαθέσιμος να κατανοήσει σε βάθος πώς είναι πραγματικά οργανωμένος ο Κόσμος, ποιοι είναι οι θεμελιώδεις νόμοι του σύμφωνα με τον Ένα Θεό - τον Δημιουργό που δημιούργησε τα πάντα. Σημαίνει να μελετήσουμε και να κατανοήσουμε τη θεμελιώδη πραγματικότητα όπως δημιουργήθηκε από Εκείνον, αναδυόμενοι από τα όρια της συμβατικής, τρισδιάστατης αντίληψης κι εκτιμώντας τι είναι πραγματικά η Ζωή.

Πώς μπορεί λοιπόν να το κάνει αυτό ένας άνθρωπος, δηλαδή πώς μπορεί κανείς να αντιληφθεί την πραγματικότητα στο επίπεδο της Ψυχής, να αντιληφθεί μέσα από τα μάτια της Ψυχής; Εξάλλου, η Ψυχή είναι ο λόγος ύπαρξης του ανθρώπου, αφού ο Θεός, ο Ένας Θεός δημιούργησε αυτή τη θεϊκή ουσία που ονομάζεται ΨΥΧΗ, την ανθρώπινη Ψυχή, για να αυτο-περιέχει απολύτως όλες τις πληροφορίες του Κόσμου - άπειρη γνώση. Στην πραγματικότητα η ανθρώπινη Ψυχή, πολύ σημαντικά, συγκεκριμένα γνωρίζει ακριβώς πώς να οργανώσει την απόλυτη υγεία στο φυσικό σας σώμα.

Ένας άνθρωπος, δηλαδή ΕΣΕΙΣ, μπορείτε να το κάνετε αυτό μέσω της ανθρώπινης συνείδησής σας, καθώς η αντίληψή σας βρίσκεται στη Συνείδησή σας. Και όπως ο Grigori Grabovoi βοηθάει κάποιον να καταλάβει - είναι, βασικά, η Συνείδησή σας (την οποία στην πραγματικότητα δημιούργησε η Ψυχή σας) που διαμορφώνει τη σκέψη, το συναίσθημα, τις αισθήσεις, και είναι το Πνεύμα σας που δίνει δομή σε αυτήν - δηλαδή, την Συνείδησή σας, οργανώνοντας την πραγματικότητα. Και έτσι, τεχνολογικά, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Συνείδησή σας ως σύστημα ελέγχου, εκπαιδεύοντας και συντονίζοντας τον εαυτό σας στο επίπεδο όπου μπορείτε να πραγματοποιήσετε την αρχική αληθινή σας Συνείδηση για τον εαυτό σας, εμπνέοντας άλλους να κάνουν το ίδιο. Κατά κάποιον τρόπο, μεταφορικά, αυτή η διαδικασία είναι σαν να μαγειρεύει κανείς τη Ζωή με τα σωστά συστατικά, όπως δόθηκαν από τον Ένα Θεό εξ αρχής.

Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μελετήσετε και να κατανοήσετε την εσωτερική δομή της ΔΙΚΗΣ ΣΑΣ Συνείδησης, αφού η Συνείδησή σας είναι ατομική για εσάς, όπως και η προσωπικότητά σας, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού σας σώματος. Αυτό σημαίνει ότι όλοι μας εξελισσόμαστε, με ελεύθερη βούληση, ατομικά με δική μας πρωτοβουλία και με τον δικό μας ρυθμό προς την κατεύθυνση να φτάσουμε στο αρχικό μας επίπεδο, όπου μπορούμε να αποκαλύψουμε την αιώνια ουσία μας στο ανθρώπινο επίπεδο, μέσω της σωστής ενημέρωσης από την πρωταρχική πηγή.

Όπως έχω ξαναγράψει σε άλλα άρθρα, με τις τεχνολογίες του ο Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ διδάσκει σε όλους μας τον δημιουργικό έλεγχο της πραγματικότητας μέσω της σκέψης, μέσω της δημιουργίας αρμονικών μορφών σκέψης με ακρίβεια και συνέπεια, απλά, σκεπτόμενοι θετικά όπως ο Θεός. Στην πραγματικότητα, σε αυτό το σύστημα γνώσης, ο ρυθμός της σκέψης είναι πάντα υψηλότερος από τον ρυθμό οποιασδήποτε απόκλισης από τον κανόνα/ πρότυπο του Ενός Δημιουργού, δηλαδή είναι υψηλότερος από οποιαδήποτε αρνητική πληροφορία.

Έτσι, εδώ, στην πράξη, η σκέψη είναι ο παράγοντας ελέγχου, με άλλα λόγια, το σύστημα ελέγχου σας είναι η δική σας σκέψη. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε πράγματι να επιλέξετε να είστε δημιουργικοί εισερχόμενοι σε υψηλότερες καταστάσεις Συνείδησης, να βρίσκεστε στο επίπεδο της Ψυχής - διασφαλίζοντας ότι σκέφτεστε πνευματικές σκέψεις, ευτυχισμένες σκέψεις, ζώντας με ακρίβεια και συνάφεια/διαφάνεια στο επίπεδο της ευτυχισμένης αυτοέκφρασης στη σκέψη, στο λόγο και στην πράξη και βιώνοντας τη χαρά της άπειρης ύπαρξης. Ακούγεται απλό, πολύ δελεαστικό και υπέροχο, σωστά;! Εξάλλου, το "δημιουργώ" δεν περιλαμβάνει την έννοια της καταστροφής. Ο Ένας Θεός - ο Δημιουργός δημιούργησε τον άνθρωπο για να είναι αιώνια ευτυχισμένος στο ανθρώπινο επίπεδο - αυτός είναι ο κανόνας Του, και για να ζει μια αρμονική παραγωγική ζωή, όπως μας υπενθυμίζει συχνά ο Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ στα πολλά σεμινάριά του. Και ο Ένας Θεός, ο Δημιουργός μας, μας κοιτάζει πάντα πνευματικά, θετικά, με αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας ότι μας έχει ήδη δώσει, στον καθένα από εμάς συγκεκριμένα, ΟΛΑ τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε ότι ΕΙΜΑΣΤΕ πάντα ευτυχισμένοι, και το έκανε αυτό δημιουργώντας την ανθρώπινη Προσωπικότητα, ξεκινώντας από την ανθρώπινη Ψυχή.

Και αυτό είναι μια σοβαρή ευθύνη που πρέπει να αναλογιστούμε όλοι, γιατί κατά βάση, και αρκετά ξεκάθαρα, η ανθρώπινη Ψυχή, που είναι αιώνιος σύμμαχος και πιστός φίλος της ανθρώπινης Συνείδησης, αντιλαμβάνεται ανά πάσα στιγμή τα πράγματα όπως τα αντιλαμβάνεται ο Θεός και δεν είναι ποτέ χωρισμένη από τον Θεό. Ο Θεός και η ανθρώπινη Ψυχή έχουν πάντοτε τις ίδιες απόψεις, και αυτό σημαίνει ότι όταν βρίσκεστε στο επίπεδο της Ψυχής σας και σκέφτεστε με την Ψυχή σας, βρίσκεστε επίσης σε επαφή με τον Θεό, τον Έναν Θεό, ξεκάθαρα, εκ φύσεως.

Έτσι, το κύριο καθήκον εδώ, το οποίο είναι ξεκάθαρα καθοδηγούμενο από την Ψυχή, είναι, όχι μόνο να παρατηρούμε πολύ προσεκτικά, με σκοπό να αποκτήσουμε μεγαλύτερη επίγνωση και να βελτιώσουμε τις δικές μας αντιλήψεις, αλλά και να φροντίζουμε ενεργά να τις πνευματικοποιούμε κάθε στιγμή συνειδητά, πρόθυμα και με συνέπεια, όντας χωρίς αντίσταση. Πνευματοποιημένη Συνείδηση σημαίνει να αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα με τα μάτια της ανθρώπινης Ψυχής μας, πράγμα που κυριολεκτικά σημαίνει την αναδόμηση της Συνείδησής μας μέσω της ανάπτυξής της με το Πνεύμα μας και την επίτευξη της πραγματικής πνευματικής κατάστασης που εκφράζει την αληθινή έμφυτη γνώση μας.

Όπως μας υπενθυμίζει επίσης ο Grigori Grabovoi, η αληθινή γνώση είναι η άμεση επαφή της Συνείδησής μας με την Ψυχή μας, η οποία είναι επίσης γνωστή ως "διόραση" - πρόκειται για την άμεση αντίληψη της άπειρης γνώσης που κατέχει η Ψυχή. Και είναι επίσης με αυτόν τον τρόπο, που μπορούμε να επηρεάσουμε απόλυτα και να αλλάξουμε την κατάσταση του ανθρώπινου σώματός μας ώστε να είναι ίση με το αρχικό του πρωτότυπο της απόλυτης υγείας.

Για πολλούς ανθρώπους, αυτό μπορεί να σημαίνει μια σοβαρή επανεκπαίδευση και μια πολύ βαθύτερη προσωπική ανάπτυξη, που απαιτεί την προσπάθεια τακτικής εστίασης με συγκέντρωση, μελέτη και πρακτική του καθημερινού διαλογισμού. Όπως τονίζει ο Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ στις Διδασκαλίες του - κάθε αληθινός διαλογισμός είναι πνευματικός, βασικά, είναι μια πρακτική ανάπτυξης της εσωτερικής όρασης του ανθρώπου. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει να φέρεις τις πληροφορίες που ήδη υπάρχουν στην ανθρώπινη Ψυχή σου, στη συνειδητή σου επίγνωση. Στην πραγματικότητα, για παράδειγμα, μπορείτε να το κάνετε αυτό ασκώντας τις "Καθημερινές Συγκεντρώσεις" του Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ. Με αυτόν τον τρόπο, ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να λειτουργήσει πιο συνεκτικά και το ίδιο επίσης κι ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα, γιατί όταν φροντίζετε ώστε η Συνείδησή σας να παράγει δημιουργικές σκέψεις, για εσάς και για όλους, τότε και το φυσικό σας σώμα αισθάνεται άνετα και ευτυχισμένο στη Συνείδησή σας. Απλά, η κατάσταση της ευτυχίας υποδηλώνει υψηλότερες καταστάσεις Συνείδησης, αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται κανείς σε επίπεδο Ψυχής, κοντά στη σκέψη του Ενός Θεού. Αυτό σημαίνει επίσης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ότι έχετε επίγνωση ότι η Συνείδησή σας - έχει τις ρίζες της στην Ψυχή σας που την δημιούργησε, και είναι καλά εδραιωμένη στο Πνεύμα, λάμποντας νικηφόρα το πνευματικό αιώνιο Φως.

Και όταν οι σκέψεις σας και οι πράξεις σας είναι γεμάτες ηρεμία, γαλήνη, χαρά και ευτυχία, αυτό σημαίνει, ότι ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ανά πάσα στιγμή, σκέφτεστε και ενεργείτε χωρίς καταστροφή, ζώντας σε πνευματική βάση με αυτοπεποίθηση, όπου επιλύετε όλα τα προσωπικά σας καθήκοντα ομαλά, τώρα και πάντα. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεστε πιστά και, ταυτόχρονα, αλλάζετε τη συμβατική συλλογική Συνείδηση και τη δομή του Κόσμου, εμπνέοντας και τους άλλους να κάνουν το ίδιο, σώζοντας τους πάντες.


Βιβλιογραφία

~ «Η Ανάσταση των Ανθρώπων και η Αιώνια Ζωή από Τώρα και στο Εξής Είναι η Πραγματικότητά μας!» του Grigori Grabovoi, 2001

~ "Καθημερινές Συγκεντρώσεις" του Grigori Grabovoi, 2001

~ «Η Διδασκαλία του Grigori Grabovoi για τον Θεό. Οργάνωση της Ευτυχίας» του Grigori Grabovoi, 2004

Επίσης τα βιβλία του Grigori Grabovoi διαθέσιμα εδώ

και στα Ελληνικά εδώ


Read more

«ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΑΣ, ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΑΣ». - Ένα άρθρο της Kristen Isis Karayani εμπνευσμένο και βασισμένο κυρίως στο τριήμερο διαδικτυακό σεμινάριο του Viacheslav Konev - 8-9-10 Μαΐου 2020: Με θέμα «Οι Διδασκαλίες του Grigori Grabovoi (Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ) για τον Θεό. Οργάνωση της Ευτυχίας », 5 Μαΐου 2004

ΑΥΤΟ το διαδικτυακό σεμινάριο σηματοδότησε το ταξίδι μου σημαντικά, καθώς επίσης κατά κάποιο τρόπο έδωσε - στη μέχρι στιγμής γνώση μου για τις Διδασκαλίες του Grigori Grabovoi - σαν ένα διαφορετικό πλεονέκτημα μέσω της μάθησης, πρακτικά, πώς να κοιτάζω με τα μάτια του Θεού, αναγνωρίζοντας όλες τις χαρούμενες ενέργειες και βλέποντάς τες να έρχονται από το μέλλον, με την συνειδητή συμμετοχή μου σε αυτό το μέλλον. Τι δώρο (!) που επιθυμώ να μοιραστώ εδώ.

Συνολικά, το θέμα αυτού του άρθρου ανακοινώνει μια βαθιά ακριβή κατανόηση του Θεού, ταυτόχρονα γνωρίζοντας ότι, στην πραγματικότητα, το επίπεδο του Θεού ΕΙΝΑΙ η Ευτυχία. Ο Θεός δεν αισθάνεται ποτέ δυστυχισμένος, οι πόροι Του προέρχονται από την ευτυχία Του. Ο τρόπος του Θεού είναι η Ευτυχία. Ο Θεός είναι αιώνιος επειδή είναι ευτυχισμένος και πράγματι, αν αντιλαμβάνεστε και αισθάνεστε την ευτυχία του Θεού σε κάθε στιγμή της ζωής Του σε κάθε μικρή δράση, δηλαδή, εάν συνειδητοποιήσετε ότι η ευτυχία του Θεού είναι η δική σας ευτυχία, σίγουρα, ο Θεός είναι πιο κοντά σε εσάς. Είναι πραγματικός και είναι κοντά σας, είσαστε σε διάλογο μαζί Του.

Στην πραγματικότητα, όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ, αυτή είναι η ικανότητά μου να βιώνω βαθιά ευγνωμοσύνη για τον χαρακτήρα του Θεού, καθώς και συνειδητή προσήλωση στις πράξεις του Θεού. Όπως εξηγεί ο Grigori Grabovoi o Θεός είναι Δάσκαλος της ευτυχίας. Αυτός είναι ο φίλος σας που σας διδάσκει να βοηθήσετε τον εαυτό σας. Διαβάζετε το ίδιο βιβλίο μαζί Του, ενώνοντας με το επίπεδό Του. Πάνω απ' όλα, ο Θεός είναι ο Δημιουργός σας. Δημιούργησε τον Κόσμο, τον αιώνιο κόσμο και δημιούργησε την ανθρώπινη Ψυχή, την Ψυχή σας.

Η εξερεύνηση του επιπέδου της Πνευματικότητας του Θεού, εδώ, όπως το καταλαβαίνω, αναφέρεται στη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Και σύμφωνα με τις Διδασκαλίες του Grigori Grabovoi υπάρχει ένας θεμελιώδης νόμος που διασφαλίζει ότι η ανθρώπινη Ψυχή δεν χωρίζεται ποτέ από τον Θεό, δηλαδή από την Ψυχή του Θεού. Η ανθρώπινη Ψυχή είναι μια επέκταση της Ψυχής του Θεού. Ο Θεός είναι από την Αρχή μέσα στην ανθρώπινη Ψυχή.

Αυτό είναι ζωτικής σημασίας όσον αφορά την κατανόηση της σχέσης του Θεού με τον άνθρωπο, του οποίου η Ψυχή στην πραγματικότητα είναι η δράση του Θεού. Και ο Θεός δημιούργησε τον εαυτό Του στην κατάσταση της αιώνιας ευτυχίας και, πέρα από αυτό, ο Θεός είναι Η επιρροή στη δομή της ανθρώπινης Ψυχής. Δηλαδή, όταν την δημιούργησε ενσωμάτωσε σε αυτή ΟΛΕΣ τις πληροφορίες του Κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της ιδέας της άπειρης ευτυχίας, αιώνιας ανάπτυξης και αιώνιας ζωής.

Και ο Θεός είναι αιώνιος επειδή είναι ευτυχισμένος, όπως και η Ψυχή. Με άλλα λόγια, η Ψυχή σας είναι αιώνια, και αιώνια είναι η ευτυχία της Ψυχής σας. Στην ουσία, η αιωνιότητα και η ευτυχία είναι αδιαχώριστες έννοιες. Η ευτυχία σας βοηθάει να καταλάβετε την αιωνιότητα και σας κάνει αιώνιο ή αείζωο.

Για να συνεχίσω, η ανθρώπινη Ψυχή είναι εκ φύσεως και μέσα στο υλικό σώμα του ανθρώπου επίσης, διότι το υλικό σώμα είναι το υλικό μέρος της Ψυχής. Στην ουσία, η ανθρώπινη Ψυχή είναι η κύρια βάση για τα πάντα: για τον άνθρωπο και τον Κόσμο. Και ήδη, η ανθρώπινη Ψυχή σκέφτεται στο επίπεδο του Θεού, αντιλαμβάνεται τα πράγματα όπως ο Θεός και έχει τις ίδιες απόψεις. Δηλαδή, το να ζει ο άνθρωπος στο επίπεδο της Ψυχής, αυτός είναι ο τρόπος του Θεού. Ταυτόχρονα, ο Θεός και η ανθρώπινη Ψυχή είναι αδιαχώριστες μονάδες, αυτόνομες, πλήρεις, και ανεξάρτητες, σέβονται κάθε στοιχείο στον Κόσμο και δεν επιβάλλουν ποτέ, ακολουθώντας το νόμο της ελευθερίας επιλογής.

Και η ανθρώπινη Συνείδηση - μέσω της οποίας η Ψυχή αλληλεπιδρά με την πραγματικότητα - που είναι μία από τις δομές της ανθρώπινης προσωπικότητας, είναι σύμμαχος της Ψυχής: είναι συνεργάτης, όχι αντίπαλος. Επομένως, όσο περισσότερο ο άνθρωπος αναπτύσσει την Συνείδησή του στο επίπεδο της Ψυχής του, τόσο καλύτερα συγχρονίζεται αποτελεσματικά, τόσο πιο εύκολα νιώθει αυτό το ήρεμο ήσυχο αίσθημα καλλιέργιας και φροντίδας που κινεί κάποιον να αντιληφθεί τον εαυτό του απείρως χαρούμενο και να είναι ενεργός προς το άπειρο, προσθέτοντας στην ευτυχία του Ενός Θεού που είναι ήδη πάντα ευτυχισμένος.

Περαιτέρω, συγκεκριμένα, η αντίληψη της Ψυχής σας μέσω της Συνείδησής σας, σημαίνει ότι αντιλαμβάνεστε τον αληθινό/πραγματικό Εαυτό σας με ακρίβεια. Και η Ψυχή σας έχει μια πληθώρα υπέροχων ιδιοτήτων που είναι αιώνιες. Για παράδειγμα, είναι πάντα ευτυχισμένη, στοργική, ολόκληρη και ελεύθερη. Είναι επίσης υγιής ανά πάσα στιγμή, αφού η Ψυχή είναι η δράση του Θεού και κάθε δράση του Θεού είναι ευτυχία.

Ωστόσο, μπορεί κανείς να αναρωτηθεί κάποτε στιγμιαία, αν είναι δυνατόν ποτέ η δράση του Θεού να είναι δυστυχισμένη ή ασθενική, για παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα συμβαίνουν στον Κόσμο. Βασικά, αυτό δεν είναι δυνατόν γιατί ο Θεός δεν αισθάνεται ποτέ δυστυχισμένος. Στην ουσία, η ευτυχία είναι το εργαλείο του Θεού για την οικοδόμηση και την επίτευξη αιώνιας ζωής. Συνεπώς, είναι η ανθρώπινη Συνείδηση αυτή που μπορεί να αισθάνεται δυσαρεστημένη και κάπως να πέσει σε αρνητικές καταστάσεις προσωρινά. Πάντοτε, το επίπεδο του Θεού - που δημιούργησε την Ψυχή, είναι ευτυχία. Ο Θεός βρίσκει πόρους στην ευτυχία Του και έτσι μπορείτε κι εσείς, και η ευτυχία σας είναι και η ευτυχία Του. Κάθε δράση, κάθε ενέργεια είναι η ευτυχία του Θεού: η ευτυχία δεν είναι κάτι που προστίθεται επιπλέον.

Αλλά τι κάνει λοιπόν ο Θεός για να διατηρήσει αυτό το επίπεδο ευτυχίας και πώς ενεργεί; Για παράδειγμα, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου παρατηρώντας κάποιο προσωπικό χαρούμενο γεγονός, πώς διαμορφώθηκε, ποια δράση οδήγησε σε αυτό το γεγονός: o Θεός συμμετείχε και οργάνωσε τα πάντα και συμμετείχε ολόκληρος ο Kόσμος. Αυτό το έργο - για τον Θεό είναι η ευτυχία Του: οι θετικές αποφάσεις σας και οι θετικές συνθήκες, οι σωστές κατευθύνσεις και οι φυσικές εξελίξεις. Ο Θεός είναι ευτυχισμένος για τον εαυτό Του και είναι ευτυχισμένος για την ευτυχία σας. Ο Θεός σας αγαπά, βλέπει τα ταλέντα σας, αισθάνεται απόλυτη εμπιστοσύνη σε εσάς. Και, όπως προαναφέρθηκε, η ευτυχία του Θεού είναι η δική σας ευτυχία.

Μπορείτε λοιπόν να αντιληφθείτε την Παρουσία και την Συμμετοχή του Θεού σε όλες τις θετικές διαδικασίες στον Κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ευτυχισμένων εκδηλώσεών σας: τίποτα δεν μπορεί να διαταράξει την ατελείωτη άπειρη ευτυχία της Ψυχής σας. Δεν υπάρχουν όρια σε αυτό. Και μπορείτε να αντιληφθείτε τον Θεό ως την ευτυχία σας, επειδή η ευτυχία είναι αιώνιο παγκόσμιο φαινόμενο της ανθρώπινης Ψυχής.

Επιπλέον, απλά νιώθοντας αυτήν την ειλικρινή ευτυχία, ο Θεός είναι πιο κοντά σας. Ο Θεός είναι πιο πραγματικός, δηλαδή επικοινωνείτε μαζί Του στην πραγματικότητα, σαν δύο άτομα που κάνουν διάλογο. Και τότε, μπορείτε να αναπτυχθείτε σε κάθε μεμονωμένη δράση βαθιά από το επίπεδο της Ψυχής σας. Ο Θεός είναι αχώριστος από εσάς και αυτή η κατάσταση είναι ευτυχία: με τον ίδιο τρόπο, ευτυχία και για εσάς και για τα πάντα. Με άλλα λόγια, το επίπεδο ευτυχίας του Θεού είναι επίσης το επίπεδο ευτυχίας για όλους.

Για να συνεχίσω, αυτό που ενέπνευσε καλά αποτελέσματα σε μένα χάρη στην ακόλουθη πρακτική που δόθηκε και βιώθηκε κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου, είναι η συγκεκριμένη εκπαίδευση πάνω στην τεχνολογία ‘Πως να κοιτάζει κανείς με τα μάτια του Θεού και να μπαίνει σε αυτό το υψηλό επίπεδο ελέγχου, το οποίο είναι πρωταρχικό’. Συγκεκριμένα, αυτή η τεχνολογία ονομάζεται «Η εργασία του επιπέδου της ευτυχίας σας και η οπτική του μέλλοντός σας».

Σε συντομία, κοιτάζοντας με τα μάτια του Θεού, ως αποτέλεσμα ο Θεός σας βοηθάει να αναγνωρίσετε τις συγκεκριμένες χαρούμενες ενέργειες που έρχονται από το μέλλον, ενώ εσείς συμμετέχετε και παρατηρείτε τη σωστή συμμετοχή σας στο μέλλον δημιουργώντας το τώρα. Συναντάτε λοιπόν το χαρούμενο μέλλον και το ευτυχισμένο μέλλον έρχεται σε εσάς, δηλαδή, το μέλλον που δημιουργείτε μαζί με τη Χάρη και τη Δράση του Θεού που σας στέλνει ήδη απαντήσεις σε όλες τις καταστάσεις. Εσείς εισέρχεστε σε αυτό το ευτυχισμένο μέλλον και ζείτε σε αυτό! Βασικά δεν υπάρχει ποτέ μια αρνητική ιδέα μέσα στη δράση του Θεού στο μέλλον, τοπικά και παγκοσμίως. Όλα είναι εναρμονισμένα: χαρούμενο μέλλον, γεμάτο Φως.

Για να περιγράψω περαιτέρω αυτήν την μέθοδο/τεχνολογία του Grigori Grabovoi, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία εδώ είναι η ικανότητα σωστής συγκέντρωσης, και για αυτόν τον λόγο ο λέκτορας αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου που βίωσα, δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να προετοιμάσει τον εαυτό του με ακρίβεια και επαρκή τρόπο για αυτήν την εργασία. Καλά παραδείγματα είναι, το να αντιληφθείς το σώμα σου αισθάνοντάς το απλά, να έχεις επίγνωση της αναπνοής σου ως έχει, να νιώθεις σταθερότητα και άνεση επαρκώς και να θέσεις το στόχο σου καθορίζοντας τις λεπτομέρειες του πολύ επιθυμητού μέλλοντός σου με τάξη, χωρίς περισπασμούς και να δημιουργήσεις μια ενιαία ενέργεια σώματος και μια πολύ αρμονική ροή, ενώ υποστηρίζεις τον εαυτό σου συναισθηματικά κι επιτρέπεις στη σκέψη σου να είναι άπειρη ελεύθερα προς την απεραντοσύνη.

Και στη συνέχεια, εδώ, το σημείο συγκέντρωσης και εστίασης είναι πάνω στην αντίληψη του Φωτός της Δημιουργίας του Κόσμου από τον Ένα Θεό. Αυτή είναι η μαγική στιγμή ‘της ώθησης του Θεού να δημιουργεί τον Κόσμο’ και, αυτό το Φως είναι πολύ ισχυρό, αποκαταστατικό, πολύ ομαλοποιητικό: τα γεγονότα σου γεμίζουν με ευτυχία, απορροφώντας το Φως του Θεού. Και εστιάζεσαι στην αντίληψη του Φωτός, δεν εστιάζεσαι στα αποτελέσματα. Και φωτίζεις, με αυτό το Φως της ευτυχίας, τους εσωτερικούς σου χώρους, μέσα σου.

Μετά από αυτό, επεκτείνεσαι στο μέλλον με όλο το Φως σου, αγγίζοντας το μέλλον μέσω της αντίληψης και αναγνώρισης ορισμένων φωτεινών μορφών σφαιρικού σχήματος εναρμόνισης και σταθεροποίησης [σαν μια σφαίρα μέσα στην άλλη που επιτρέπουν την διαδικασία ανάπτυξης πληροφοριών] και παρατηρώντας ότι το μέλλον σου πλησιάζει τις σφαιρικές μορφές και γίνεται πιο αληθινό και πιο άμεσο, κοντά σου. Συγκεκριμένα, το πολύ επιθυμητό ευτυχισμένο μέλλον σου πράγματι θα συμβεί σε εσένα, επηρεάζοντας εσένα και παγκοσμίως. Και συνειδητοποιείς ότι σε κάποιο επίπεδο ακόμη και πριν από τώρα, αυτό το μέλλον είναι ήδη παρόν σε κάποια πτυχή της δικής σου δομής, εκ φύσεως. Εισπνέοντας λοιπόν αυτό το μέλλον, γεμίζεις με άνεση, συνειδητοποιώντας συγχρόνως ότι η επαφή με αυτό το ευτυχισμένο μέλλον σημαίνει αλληλεπίδραση με τον Θεό, το Φως του Θεού: δηλαδή, εσύ ο ίδιος βλέπεις με τα μάτια του Θεού, αλληλεπιδρώντας με αυτό το Φως του μέλλοντος. Είσαι σταθερός στην κατάσταση της ευτυχίας, ήσυχος και ήρεμος. Έτσι αναπτύσσονται νέοι χώροι πληροφοριών (η διόρασή σου) και οι καταστάσεις είναι δυνατόν να επιλυθούν και εξομαλύνονται εδώ και τώρα. Στη συνέχεια, με την αντίληψή σου σταθεροποιείς το μέλλον και παρατηρείς τις φωτεινές σφαιροειδείς δομές, ακούγοντας τον ήχο της ευτυχίας και αισθάνοντας, πράγματι, πολύ καλά! Το ευτυχισμένο μέλλον είναι παρατεταμένη δράση και δεν θα αλλάξει. Υπάρχουν νέα στοιχεία γύρω σου, ο χώρος έχει αλλάξει, μπορείς να τον δείς, και ο Θεός σε βλέπει σε αυτό το Φως βαθιάς σούπερ ευτυχίας που έρχεται. Το σταθεροποιείς, το φιξάρεις ∞

Τέλος, μια επιπρόσθετη και εξίσου σημαντική τεχνολογία - αν θέλετε απλά να μάθετε να είστε ευτυχισμένοι - μπορείτε να το καταφέρετε επίσης: ξαναβιώνοντας την στιγμή της Δημιουργίας της Ψυχής σας, δηλαδή, “αντιλαμβανόμενοι την ευτυχία της Ψυχής σας και την ευτυχία του Θεού που δημιούργησε την Ψυχή σας”. Αυτό είναι το ιερό στιγμιότυπο της απόλυτης Ενότητας με τον Θεό, απόλυτης συνειδητοποίησης ή επίγνωσης, απόλυτης ευτυχίας: Ευτυχία της Ύπαρξής σας στον Κόσμο. Αυτό ΕΙΝΑΙ το Φως της απόλυτης ενότητας με τον Θεό και την Ψυχή σας. Αυτό είναι το Φως σας που είναι πάντα παρόν. Αυτό ΕΙΝΑΙ αντίληψη της υγείας της Ψυχής σας: η Ψυχή σας είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη και EINAI καθήκον σας να αντιλαμβάνεστε αυτό το Φως, να φροντίζετε τον εαυτό σας και να αισθάνεστε ευτυχισμένοι αυτή τη στιγμή και διαρκώς, αιώνια.

Στην πραγματικότητα, εσείς και ο Θεός ΕΙΣΤΕ πάντα μαζί!


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙA:

1.«Η Διδασκαλία του Grigori Grabovoi για την Ψυχή» του Grigori Grabovoi, 2003

2.«Οι Διδασκαλίες του Grigori Grabovoi για τον Θεό. Οργάνωση της Ευτυχίας » του Grigori Grabovoi, 2004


Σημείωση: Το τριήμερο διαδικτυακό σεμινάριο του Viacheslav Konev - 8-9-10 Μαΐου 2020: με θέμα «Οι Διδασκαλίες του Grigori Grabovoi (Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ) για τον Θεό. Οργάνωση της Ευτυχίας » του Grigori Grabovoi, 5 Μαΐου 2004 - διοργανώθηκε από την Ακαδημία των Διδασκαλιών του Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ στο Λονδίνο


Kristen Isis Karayani
Ψυχο-πνευματική Σύμβουλος, Εκπαιδεύτρια, Διευκολύντρια, Εκδότης
Επίσημη εκπρόσωπος των Διδασκαλιών του Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ / GrigoriGrabovoi®


Read more

“ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ” - 'Αρθρο της Kristen Isis Karayani βασισμένο στις "Διδασκαλίες του Grigori Grabovoi για τον Θεό. Συναισθήματα της Αιώνιας Ζωής"

 Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ είναι ένα διαφορετικό επίπεδο δραστηριότητας από τον έλεγχο στο επίπεδο συνείδησης. Οι διδασκαλίες του Grigori Grabovoi περιλαμβάνουν και τα δύο. Σίγουρα, μπορεί κανείς να συνειδητοποιήσει από την εμπειρία του ότι τα συναισθήματα μπορούν πραγματικά να λειτουργήσουν πιο γρήγορα από την συνείδηση.

Αλλά τι είναι το Συναίσθημα?

"Συναίσθημα. Ένα συναίσθημα είναι η εκδήλωση της ψυχής στη δυναμική του πνεύματος και στο μέρος, όπου το πνεύμα συνδέεται με τη συνείδηση και το σώμα. Όταν η ψυχή οργανώνει το σώμα, το συναίσθημα είναι αυτή η δομή, πάνω στην οποία το σώμα είναι χτισμένο. Το συναίσθημα παρουσιάζει, επομένως, τη βάση, το έδαφος, πάνω στο οποίο είναι χτισμένο το σώμα. Και γι’αυτό πιστεύεται ότι ένα συναίσθημα προέρχεται από το σώμα. Όταν αλληλεπιδρά με την πραγματικότητα, το συναίσθημα αντιλαμβάνεται τις πληροφορίες πιο γρήγορα από ό, τι η σκέψη."

Το παραπάνω απόσπασμα είναι από το βιβλίο "Η Ανάσταση των Ανθρώπων και η Αιώνια Ζωή Από Τώρα και Στο Εξής Είναι η Πραγματικότητά Μας!" του Grigori Grabovoi, 2001, σελ.131.  Αυτός είναι ο ορισμός που δίνει ο Grigori Grabovoi σχετικά με το «Feeling» στο βιβλίο του, το οποίο θεωρώ αρκετά διαφωτιστικό για να παρουσιάσω ορισμένα πράγματα που με εντυπωσίασαν πραγματικά στο προαναφερθέν σεμινάριο που παρακολούθησα, βάσει του σεμιναρίου του «Feelings of Eternal Life».

Κατά συνέπεια, το συναίσθημα είναι το αρχιτεκτονικό θεμέλιο πάνω στο οποίο έχει χτιστεί το ανθρώπινο σώμα. Με άλλα λόγια, το συναίσθημα είναι ύλη/ουσία που υπάρχει στο φυσικό σώμα και πολύ σημαντικά, αναπτύσσοντας τα συναισθήματά σας, το σώμα σας είναι υπό έλεγχο και οι ασθένειες σταματούν. Με αυτόν τον τρόπο, τα συναισθήματα είναι οργανικά εργαλεία που υπάρχουν στον άνθρωπο για πάντα, παρέχοντας ορισμένες αρκετά μόνιμες πληροφορίες που μπορούν να ελέγξουν κάθε είδους μελλοντικά γεγονότα, επιλύοντας οποιεσδήποτε εργασίες. Και η ίδια η λειτουργία του συναισθήματος είναι διαθέσιμη σε όλους μας, λόγω του γεγονότος ότι ο Θεός μας δίνει συναισθήματα. Στην ουσία, το συναίσθημα είναι απόδειξη της ανθρώπινης Ψυχής στην ενεργή ζωντανή κίνηση του θείου Πνεύματος του ίδιου. Ομοίως, τα συναισθήματα είναι πράξεις πολύ πριν συμβεί κάτι, αφού το Πνεύμα γνωρίζει ήδη το μέλλον. Έτσι μπορείτε να πραγματοποιήσετε το έργο του Πνεύματος μέσα από τα συναισθήματά σας, να απαλλαγείτε από αρνητικά συναισθήματα.

Για να συνεχίσω, τα ίδια τα συναισθήματα έχουν τη λειτουργία της αίσθησης. Μπορείτε να αντιληφθείτε το συναίσθημα και την αίσθηση σε διαφορετικά επίπεδα - η Ψυχή σας μπορεί να αισθανθεί οποιοδήποτε μέρος του υλικού κόσμου [ακόμα κι αν δεν είναι ενσαρκωμένη!]. Ακολουθεί ότι το Πνεύμα 3 αισθάνεται και έχει αίσθηση, η Συνείδηση αισθάνεται και έχει αίσθηση, το Σώμα αισθάνεται και αίσθηση. Με αυτόν τον τρόπο, τα συναισθήματα είναι συγκεκριμένη ουσία ενός ανθρώπου που καθιστά δυνατή την πραγματοποίηση των αισθήσεων. Και τα συναισθήματα είναι πάντα σε εξέλιξη και αναπτύσσονται μέσω αλληλεπίδρασης, δίνοντάς μας πραγματικές ευκαιρίες. Φυσικά, τα συναισθήματά μας μας βοηθούν. Για αυτόν τον λόγο, εξερευνώντας και αναπτύσσοντάς τα, καθώς είστε ευγνώμονες γι’ αυτό το στοιχείο ή την πτυχή σας, μπορείτε να εκδηλώσετε τους στόχους σας γρήγορα, επειδή τα συναισθήματα μπορούν επίσης να αρχίσουν να λειτουργούν αυτόνομα στο παρασκήνιο επιτυγχάνοντας σιωπηλά τα επιθυμητά αποτελέσματα. Συνεπώς, η δημιουργία συναισθημάτων είναι ένα επιπλέον επίπεδο για την πραγματοποίηση των καθηκόντων μας, καθώς τα συναισθήματά μας δίνουν περισσότερες ευκαιρίες για αποτελεσματικό έλεγχο. Παρέχουν ένα περιβάλλον για την Ψυχή, το Πνεύμα και τη Συνείδηση, δημιουργώντας την ατμόσφαιρα ή το περιβάλλον που είναι αρκετά άνετο για να είσαστε και να εργάζεστε. Για παράδειγμα, όταν αντιλαμβάνεστε και αισθάνεστε ήρεμοι και ήσυχοι καθώς και έχετε την αίσθηση αυτή, τοποθετείτε αυτές τις πληροφορίες πιο κοντά σε εσάς και ενισχύεστε, παρέχοντας ένα ισχυρότερο και πιο σταθερό περιβάλλον για εργασία.

Επομένως, τα συναισθήματα σάς κάνουν να συνειδητοποιείτε τις πληροφορίες και η επαφή με τα συναισθήματά σας σάς δίνει τη συνειδητοποίηση της αντίληψής σας για την αιώνια ζωή, που είναι το επόμενο επίπεδο ανάπτυξης των συναισθημάτων σας. Και η αντίληψη της αιώνιας ζωής στο φυσικό σώμα δίνει βαθιά αρμονία. Όταν είστε σε αρμονία, η Ψυχή, το Πνεύμα και η Συνείδησή σας συναντιούνται σε αυτή τη μοναδική 4 δράση, πραγματοποιώντας το ίδιο έργο και υπάρχει μια συνάντηση μεταξύ τους που μπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε απόσταση από το σώμα σας. Και αυτή η συνάντηση σχετίζεται με την πραγματικότητα των αισθήσεων και των συναισθημάτων που δημιουργούνται από αυτήν τη δραστηριότητα, επειδή τα συναισθήματα είναι η ουσία ενός ατόμου που κάνει την ύλη σαν να αγγίζει το δέρμα.

Έτσι, χωρίς αμφιβολία, μέσω των συναισθημάτων σας μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τις πληροφορίες και να συγχρονιστείτε με το επίπεδο στο οποίο δεν θα συμβεί τίποτα λάθος σε εσάς και να δείτε το έδαφος αιώνιο. Με τους θεϊκούς νόμους του Θεού, η ανθρώπινη Ψυχή είναι ήδη αιώνια - η Ψυχή σας επιθυμεί να ζήσει και μεταφέρει αυτή τη φιλοδοξία στο Πνεύμα σας και στη Συνείδησή σας. Σε τελική ανάλυση, ο στόχος της καθολικότητας είναι η επιθυμία για την ζωή, να είστε ζωντανοί και αυτή η ίδια η φιλοδοξία είναι μέσα σας προς εξερεύνηση. Και με την εύρεση της θέσης σας στον καθολικό έλεγχο, τη ροή σας στη ζωή, η αυτοκατανόησή σας γίνεται ευκολότερη. Με άλλα λόγια, λόγω αυτής της συνειδητοποίησης για την αίσθηση της ζωής σας, μπορείτε να αντιληφθείτε την αιώνια ζωή πιο βαθιά. Και τα συναισθήματα της αιώνιας ζωής, από τα οποία ένα είναι αυτό της Αγάπης, μπορούν να επεκταθούν σε όλους τους άλλους τομείς της ζωής, εκδηλώνοντας χαρούμενα γεγονότα και νέα επίπεδα συναισθημάτων και ευαισθητοποίησης, πιο πολυδιάστατη ζωή και σύνδεση με τις ζωές όλων. 


Σημείωση: Το άρθρο αυτό προήλθε από το τριήμερο διαδικτυακό σεμινάριο (14-16 Αυγούστου 2020) με τον Viacheslav Konev, βασισμένο στο "Διδασκαλίες του Grigori Grabovoi για τον Θεό. Συναισθήματα της Αιώνιας Ζωής", 11 Αυγούστου 2015. Διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώθηκε από την Ακαδημία των Διδασκαλιών του Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ στο Λονδίνο


Kristen Isis Karayani
Ψυχο-πνευματική Σύμβουλος, Εκπαιδεύτρια, Διευκολύντρια, Εκδότης
Επίσημη εκπρόσωπος των Διδασκαλιών του Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ / GrigoriGrabovoi®


Read more

"Πώς να εφαρμόσετε και να συνειδητοποιήσετε την έννοια της αιώνιας ζωής στη συνήθη καθημερινή ζωή, αποτρέποντας την καταστροφή του φυσικού σας σώματος: Κάνετε ακριβώς όπως κάνει ο Θεός " – Ένα άρθρο της Kristen Isis Karayani βασισμένο στις Διδασκαλίες του Grigori Grabovoi® - 30.5.2020

Για να θέσω τα θεμέλια για αυτό το άρθρο, αν θεωρήσετε ότι το καθήκον σας, για παράδειγμα, είναι η πρόληψη τυχόν αρνητικών αλλαγών στο σώμα σας, τότε, φυσικά, σύμφωνα με τις Διδασκαλίες του Grigori Grabovoi (Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ) και το σύστημα διαχείρισης του της σωτηρίας όλων, πρώτα απ' όλα πρέπει να δώσετε στο καθήκον σας την κατάσταση της παγκόσμιας σωτηρίας ή της μακρο-σωτηρίας, έχοντας υπόψη ότι όταν εργάζεστε για τον εαυτό σας, ταυτόχρονα, εργάζεστε πάντα για τη διασφάλιση της αιώνιας ζωής όλων των ανθρώπων, όλων και όλων των ζωντανών όντων. Με αυτόν τον τρόπο, αυτόματα, με τη δουλειά σας αποσύρετε το συστατικό οποιασδήποτε μορφής καταστροφής όχι μόνο από το σώμα σας αλλά και από τη συλλογική συνείδηση, δημιουργώντας μια συλλογική πραγματικότητα που εφαρμόζει ασφαλώς την αιώνια ανάπτυξη και την αιώνια ζωή για πάντα και μια μέρα, αιώνια.

Για χάρη του ενδιαφερόμενου αναγνώστη αυτού του άρθρου, ο οποίος μπορεί να είναι νέος στον τομέα της Διδασκαλίας του Grigori 2 Grabovoi - αυτό είναι ένα παγκόσμιο σύστημα γνώσης που εφαρμόζεται σε όλους τους ανθρώπους και σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής και το οποίο παρέχει διορθωτικές τεχνολογίες για προσωπική και παγκόσμια διαχείριση, προκειμένου να αναπτυχθεί η Συνειδητότητα κάποιου στο επίπεδο όπου μπορεί κανείς να κάνει δημιουργική σωστή δράση απευθείας για τις τρέχουσες και μελλοντικές εργασίες, με βάση τον Κανόνα (δηλαδή τους κανόνες και τα πρότυπα) του Θεού. Βασικά, στο επίπεδο της πραγματικότητας που ο Grigori Grabovoi γνωστοποιεί, το φυσικό σώμα του ατόμου δεν είναι προσβάσιμο σε καταστροφή και όλα τα ανθρώπινα συστήματα είναι πλήρως ανακτήσιμα. Ουσιαστικά, ο σκοπός εδώ είναι να κατανοήσουμε αληθινά τις βασικές αλήθειες που δίνονται στις Διδασκαλίες, καθώς και να τις εφαρμόσουμε ακαριαία, να αναμορφώσουμε το σύστημα αντίληψης και σκέψης μας και να αναδιοργανώσουμε την κατεύθυνση της ζωής μας προς την αιώνια ανάπτυξη και την αιώνια ζωή για τον εαυτό μας και για όλους.

Αλλά ποιά είναι η έννοια της αιώνιας ζωής και πώς εφαρμόζεται στην καθημερινή σας ζωή;

Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί από μόνο του, για να είναι αποτελεσματική η σκόπιμη πρακτική. Κυρίως, η αιώνια ζωή είναι μια ευκαιρία για τον άνθρωπο να πραγματοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του, επιλύοντας όλα τα καθήκοντα που προκύπτουν δημιουργικά και διασφαλίζοντας ότι το «αύριο» είναι συστηματικά ασφαλές για πάντα. Επομένως, πρέπει ο ίδιος πρώτα να αναπτυχθεί για να επιτύχει την κατάσταση όπου έχει τον πλήρη έλεγχο όλων των γεγονότων στη ζωή του, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού του σώματος. Όπως επισημαίνει ο Grigori Grabovoi, όταν ο άνθρωπος θα βρίσκεται σε μια συνεχή συγκέντρωση της αιώνιας ζωής, στην πραγματικότητα, το φυσικό σώμα θα βρίσκεται στην κατάσταση της αιώνιας ζωής.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Επειδή όλα εξαρτώνται από το σύστημα σκέψης κάποιου: εάν σκέφτεστε την αιωνιότητα, εάν η σκέψη σας συνειδητοποιεί την αρχή της συνεχούς ζωής τότε το σώμα σας θα ακολουθήσει.

Αν βεβαιωθείτε ότι  η σκέψη σας συντονίζει τη Συνείδησή σας στο επίπεδο της Ψυχής σας, επιτρέποντας στο Πνεύμα σας να δομήσει τη Συνείδησή σας, τότε η πνευματική Συνείδησή σας εκδηλώνεται στο φυσικό σας σώμα. Λογικά, οι επόμενες κρίσιμες ερωτήσεις αναδύονται για να απασχολήσουν το ερευνητικό μυαλό: δηλαδή,

ποιο είναι το σύστημα σκέψης κάποιου στην καθημερινή ζωή ;,

ποιο είναι το σύστημα γνώσης κάποιου,

ποιο είναι το σύστημα διοίκησης και διαχείρισης από τη γέννησή του;

Σε τι είδους συστήματα πραγματικότητας συμμετέχετε στη συνήθη καθημερινή ζωή;

Για να συνεχίσω, οτιδήποτε υπάρχει φέρει πληροφορίες και όλες οι πληροφορίες συνδέονται με οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στον κόσμο. Όλα συνδέονται παγκοσμίως. Έτσι διαμορφώνεται το σύστημα των κοσμικών νόμων ή της διακυβέρνησης και είμαστε σε θέση να ρυθμίσουμε μακρο-οικονομικά, να συντονίσουμε και να εξισορροπήσουμε σε μεγάλο βαθμό την κλίμακα και το πεδίο εφαρμογής. Επιπλέον, μέσα σε κάθε σκέψη του ανθρώπου υπάρχουν πολλά στοιχεία και σε κάθε στοιχείο υπάρχει το καθεστώς της αιώνιας ανάπτυξης. Και αυτό που μας διδάσκει ο Grigori Grabovoi είναι εξαιρετικά σημαντικό εδώ, δεδομένου ότι η έννοια της αιωνιότητας υπάρχει ήδη σε κάθε στοιχείο ανάπτυξης, έτσι όλα μπορούν να αποκατασταθούν. Και στην πραγματικότητα, η ίδια η αρχή της αιωνιότητας αποκαθιστά τα πάντα. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό στην καθημερινή σκέψη σας;

Στο σεμινάριό του «Η Διδασκαλία του Grigori Grabovoi για τον Θεό. Δημιουργία Σώματος από την Ψυχή', 2004, σελ. 4, (διαθέσιμο στα Ελληνικά) ο Συγγραφέας δηλώνει: "... η διαδικασία της σκέψης του Θεού γίνεται σαν μέσα στο ανθρώπινο σώμα ...". Επιπλέον, στο σεμινάριό του «Οι Διδασκαλίες του Grigori Grabovoi για τον Θεό. Επιταχύνοντας την Εξέλιξη του Εξωτερικού Κόσμου για να Εξασφαλίσουμε την Αιώνια Ζωή », 2016, σελ.16, ο Grigori Grabovoi εξηγεί ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια ακόμα δομή στην ανθρώπινη προσωπικότητα [επιπλέον της Ψυχής, του Πνεύματος, της Συνείδησης και του Φυσικού Σώματος]. Για να αναφέρω κατά λέξη τον Συγγραφέα: "Και αυτή η δομή θα πρέπει να ονομάζεται σε αυτήν την περίπτωση, ως η δομή της μόνιμης ελεγχόμενης επαφής με τον Θεό με σκοπό την πραγματοποίηση της αιώνιας ζωής για όλους, και την πραγματοποίηση, αντίστοιχα, του αιώνιου κόσμου ως συνέπεια."

Όπου κι αν είμαστε, ό, τι κάνουμε ή αισθανόμαστε, όπως κι αν αισθανόμαστε, εξακολουθούμε να μεταφέρουμε εγγενώς από τη φύση μας τη σκέψη του Θεού, η Παρουσία Του είναι μαζί μας και υποστηρίζει όλους μας εξ ορισμού του ανθρώπινου σώματός μας, από το γεγονός της φυσικής παρουσίας μας. Επίσης, αν κοιτάξουμε προσεκτικά, μπορούμε να ανακαλύψουμε ότι η ανατομία της προσωπικότητάς μας είναι τέτοια που παρέχει συνεχή επαφή με τον Δημιουργό μας, ανά πάσα στιγμή. Με άλλα λόγια, μπορούμε να μάθουμε να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε όπως ο Θεός. Μπορούμε να συντονίσουμε το επίπεδο της αντίληψής μας στην αρχική του Πηγή, συλλαμβάνοντας και προσδιορίζοντας το έργο της σκέψης του Θεού σε κάθε στιγμή μέσα μας, ξεκινώντας από τώρα ακριβώς αυτό το λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι, ανά πάσα στιγμή, όταν αντιλαμβάνεστε οποιοδήποτε στοιχείο στην καθημερινή σας ζωή - όπως κάνετε και αυτήν τη στιγμή - μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα αντίληψη. Και μπορείτε να διαπιστώσετε ότι αυτή η αντίληψη βρίσκεται στη Συνείδηση σας και η Συνείδησή σας είναι ένα στοιχείο της σκέψης σας, όπως και η Ψυχή και το Πνεύμα σας. Επιπλέον, μπορείτε να ανακαλύψετε ότι ήδη εγκατεστημένη στην ανθρώπινη Ψυχή σας είναι η ουσία της αιώνιας ανάπτυξης, την οποία μπορεί κανείς να εκτιμήσει πλήρως μελετώντας το σεμινάριο του Grigori Grabovoi «Η Διδασκαλία του Grigori Grabovoi για την Ψυχή» (επίσης διαθέσιμο στα Ελληνικά). Πιο συγκεκριμένα, ο Θεός βρίσκεται στην ανθρώπινη Ψυχή. Μπορούμε να δούμε γιατί η Ψυχή είναι πάντα ολόκληρη, ευτυχισμένη, στοργική, ελεύθερη, αρμονική, αιώνια. Η ανθρώπινη Ψυχή έχει απολύτως όλες τις γνώσεις του κόσμου. Και η Ψυχή, η Ψυχή σου, είναι η δράση του Θεού, χρησιμοποιώντας το Πνεύμα για να ενεργήσει. Αυτό σημαίνει ότι, όταν εξελίσσουμε την προσωπικότητά μας αρκετά πνευματικοποιώντας το σύστημα αντίληψής μας, ανακαλύπτουμε και αναπτύσσουμε τις ιδιότητες του Πνεύματός μας. Και, με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπουμε στον εαυτό μας να γνωρίζουμε πλήρως το γεγονός ότι η Συνείδησή μας αρχικά είναι παράγωγο του Πνεύματός μας, το οποίο συγχωνεύεται πάντα με το Πνεύμα του Θεού, δίνοντας δομή στη Συνείδησή μας, καθώς επίσης την ύλη του φυσικού μας σώματος.

Όπως προαναφέρθηκε, κάθε στοιχείο ύπαρξης έχει την ποιότητα της αιώνιας ανάπτυξης, επειδή ο Θεός δημιουργεί τα πάντα και ο στόχος Του είναι η αιώνια ζωή για όλους και επομένως με τη σκέψη Του δημιουργεί το αιώνιο. Συμπερασματικά, το να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε όπως ο Θεός, ή Να Κάνουμε Ακριβώς Όπως ο Θεός , καθιερώνει ότι στην αντίληψή μας, πρέπει να θεωρήσουμε τη δική μας ζωή ως στοιχείο της αιώνιας ζωής, αναγνωρίζοντας ακριβώς στην πνευματική βάση μέσω της αυτομάθησης μας ότι είμαστε πράγματι ικανοί να επιτύχουμε αιώνια ανάπτυξη. Πάνω απ' όλα είναι η συνειδητοποίηση ότι, το σύστημα σκέψης του Θεού: η χρήση αυτού του συστήματος αντίληψης και σκέψης εξαρτάται από την πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου και από το επίπεδο της συνείδησής του, καθώς είναι στον τομέα της σκέψης που ξεκινά οποιοσδήποτε έλεγχος της πραγματικότητας, δίνοντας την δυνατότητα και επιτρέποντας τη συνεχή Παρουσία της σκέψης του Θεού να ΕΙΝΑΙ και να εκδηλώνει τη δράση Του μέσω του ανθρώπου που είναι, πάντοτε, ΑΓΑΠΗ.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

1. «Η Διδασκαλία του Grigori Grabovoi για τον Θεό. Δημιουργία Σώματος από την Ψυχή », του Grigori Grabovoi, 2004

2. «Οι Διδασκαλίες του Grigori Grabovoi για τον Θεό. Επιτάχυνση της Εξέλιξης του Εξωτερικού Κόσμου για Διασφάλιση της Αιώνιας Ζωής» του Grigori Grabovoi, 2016

3. «Η Διδασκαλία του Grigori Grabovoi για την Ψυχή» του Grigori Grabovoi, 2003

4. «Ενοποιημένο Σύστημα Γνώσης» του Grigori Grabovoi, 1996


"Πώς να εφαρμόσετε και να συνειδητοποιήσετε την έννοια της αιώνιας ζωής στη συνήθη καθημερινή ζωή, αποτρέποντας την καταστροφή του φυσικού σας σώματος: Κάνετε ακριβώς όπως κάνει ο Θεός " – Ένα άρθρο της Kristen Isis Karayani βασισμένο στις Διδασκαλίες του Grigori Grabovoi® - 30.5.2020  Kristen Isis Karayani © 2019
Kristen Isis Karayani , Ψυχο-πνευματική Σύμβουλος, Εκπαιδεύτρια, Διευκολύντρια, Εκδότης - Επίσημη εκπρόσωπος των Διδασκαλιών του Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ / GrigoriGrabovoi®
Read more

ΘΕΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 ΘΕΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ – ΜΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ GRIGORI GRABOVOI®

Το βίντεο αυτό είναι μια σύντομη παρουσίαση-ομιλία της Kristen Isis Karayani, στα Ελληνικά, με θέμα την ΘΕΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ βασισμένη στις Τεχνολογίες του ΓΚΡΙΓΚΟΡΙ ΓΚΡΑΜΠΟΒΟΪ /GrigoriGrabovoi® για την Ψυχή.

Read more

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗN ΣΥΣΚΕΥΗ PRK-1U ΤΟΥ GRIGORI GRABOVOI ® (Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ) - Άρθρο της Kristen Isis Karayani, 2019

Όπως μας υπενθυμίζει ο Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ, ".. όσο κι αν διαβάσετε και ακούσετε από τους άλλους, πόσο θαυμάσια και μοναδική είναι η χρήση της Συσκευής PRK-1U, μέχρι να νιώσετε αυτήν την εμπειρία μόνοι σας - εσείς οι ίδιοι, δεν μπορείτε ποτέ να διαμορφώσετε τη γνώμη σας για αυτήν." (2018)

Η Συσκευή για την ανάπτυξη της συγκέντρωσης PRK-1U είναι μια μηχανή που εκπαιδεύει την Συνείδηση, δηλαδή αναπτύσσει συγκεντρώσεις αιώνιας ζωής.

Οι συγκεντρώσεις της αιώνιας ζωής είναι μια ορισμένη κατάσταση της Συνείδησης, του Πνεύματος, της Ψυχής του Ανθρώπου, του Φυσικού Σώματος – [με άλλα λόγια, των 4 μερών της Προσωπικότητας του Ανθρώπου σύμφωνα με τις Διδασκαλίες του Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ] – όταν ο άνθρωπος συνδέεται άμεσα με τις πληροφορίες της αιωνιότητας και μπορεί να είναι στην κατάσταση της αιωνιότητας λόγω του γεγονότος της παρουσίας του στη φυσική πραγματικότητα.

Η αιώνια ζωή είναι μια ευκαιρία για τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει πλήρως το δημιουργικό του δυναμικό, να επιλύσει όλα τα καθήκοντα που προκύπτουν, διασφαλίζοντας ότι το μέλλον είναι συστηματικά ασφαλές. Συνεπώς, πρέπει πρώτα να εξελιχθεί, δηλαδή να εξελίξει τον εαυτό του στη κατάσταση ή θέση πλήρους ελέγχου για όλα τα γεγονότα της ζωής του. Όταν ο άνθρωπος θα είναι σε μια συνεχή συγκέντρωση αιώνιας ζωής, στην πραγματικότητα, το φυσικό σώμα του ανθρώπου θα είναι στην κατάσταση της αιωνιότητας. Και όταν οι συγκεντρώσεις της αιώνιας ζωής αναπτύσσονται στο επίπεδο όπου να βρίσκεστε σε μια συνεχή συγκέντρωση αιώνιας ζωής και το φυσικό σας σώμα βρίσκεται στην κατάσταση της αιωνιότητας, δεν θα χρειαστείτε πλέον την βοήθεια της Συσκευής.

Ο Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ βοηθάει στην κατανόηση του μηχανισμού της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με την εξωτερική πραγματικότητα, με σκοπό να διδάξει στον άνθρωπο να ελέγχει τις σκέψεις του και να τις συγκεντρώνει έτσι ώστε οι σκέψεις να ελέγχουν, εξασφαλίζοντας ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε κατάσταση λόγω ακριβούς συγκεντρωμένης σκέψης.

Εφαρμόζοντας τις μεθόδους του Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ χωρίς τη Συσκευή, η διαδικασία ανάπτυξης της Συνείδησης στο επίπεδο όπου ο άνθρωπος αρχίζει να αισθάνεται σχεδόν φυσικά, στο σωματικό επίπεδο, την συγκέντρωση των σκέψεών του, μπορεί να πάρει πολύ χρόνο.

Με την βοήθεια της εφεύρεσης του Grigori Grabovoi - της Συσκευής PRK-1U, ένας άνθρωπος μπορεί να αισθανθεί την συγκέντρωση των σκέψεών του, μπορεί να νιώσει την σκέψη του, επειδή η σκέψη του, η οποία αλληλεπιδρά με τη Συσκευή, πολλαπλασιάζεται πολλές φορές, δηλαδή ενισχύεται από τη Συσκευή. Το επίπεδο της αντίληψής του μπορεί να συλλάβει και να προσδιορίσει το έργο της ανθρώπινης σκέψης.

Με τη βοήθεια του PRK-1U, εσείς μπορείτε να ελέγξετε την αντίληψή σας οποιοδήποτε πληροφοριών. Οι πληροφορίες δημιουργούν την πραγματικότητα. Όταν αντιλαμβάνεστε οποιοδήποτε στοιχείο, εσείς δημιουργείτε μια αντίληψη και η αντίληψη βρίσκεται μέσα στη Συνείδησή σας.

Με τη Συσκευή PRK-1U, εσείς μπορείτε πράγματι να αναπτύξετε το επίπεδο της αντίληψής σας γρήγορα και έτσι να αυξήσετε το επίπεδο της κατάστασης ή θέσης της Συνείδησής σας γρήγορα, βιώνοντας ένα υψηλό επίπεδο ενέργειας, επιταχυνόμενης και πιο παραγωγικής σκέψης. Η υποστήριξή του είναι πολύ μεγάλη.

Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε την αντίληψή σας σε θετικές πληροφορίες όταν βρίσκεστε στο πεδίο της Συσκευής PRK-1U.

Λόγω των οπτικών στοιχείων που βρίσκονται στο εσωτερικό της Συσκευής PRK1U - τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή που περιγράφεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του Grigori Grabovoi με τίτλο «Μέθοδος πρόληψης καταστροφών και συσκευή για την υλοποίησή της» (10 Μαΐου 2000), υπάρχει πάντα ομαλοποίηση όλων των πληροφοριών που σκέφτεται ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης με τη Συσκευή. Η εργασία με τη Συσκευή δεν μπορεί να βλάψει κανένα στοιχείο του κόσμου.

Επιπλέον, η Συσκευή η ίδια δεν θα συνδεθεί ποτέ με τη Συνείδηση του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, είναι πάντα ο ίδιος ο άνθρωπος που ξεκινά την αλληλεπίδραση με την Συσκευή. Αυτό σημαίνει ότι η Συσκευή δεν είναι σε θέση να ελέγξει τον άνθρωπο, αλλά το επίπεδο ελέγχου είναι πάντα μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου. Δηλαδή, είναι η Συνείδησή σας που ελέγχει την Συσκευή. Η Συσκευή σάς επιτρέπει, σας καθιστά ικανούς, να αναπτύξετε ένα ορισμένο επίπεδο ελέγχου ώστε να κάνετε έλεγχο.

Οποιαδήποτε αποτελέσματα εξαρτώνται από την ενεργή συχνή εργασία σας με την Συσκευή. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα είναι συνέπεια της ανάπτυξης της Συνείδησης και του Πνεύματος του ανθρώπου που εργάζεται με τη Συσκευή. Γι’ αυτό, είναι απαραίτητο για τον ίδιο τον άνθρωπο, να κάνει συνεχώς ορισμένες νοητικές ενέργειες που θα διατηρήσουν την σύνδεσή του με την Συσκευή, καθώς είναι με αυτόν τον τρόπο που η Συσκευή PRK-1U αυξάνει σημαντικά την δύναμη των συγκεντρώσεων και την δύναμη του ελέγχου του ανθρώπου.

Με άλλα λόγια, συντονίζεστε νοητικά σε έναν συγκεκριμένο στόχο σας, δηλαδή τον στόχο/σκοπό του ελέγχου σας, για παράδειγμα, μπορεί να είναι η ανάπτυξη της συγκέντρωσης αιώνιας ζωής προς αναζωογόνηση (ώστε να αναβιώσετε), και η Συσκευή, που αντιλαμβάνεται και λαμβάνει τη σκέψη σας, ξεκινάει αμέσως προσεκτικά και υπάκουα να υποστηρίξει αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο συγκέντρωσης, διατηρώντας τη συγκέντρωση αυτού του συγκεκριμένου επιπέδου ελέγχου.

Η συσκευή PRK-1U βοηθάει έναν άνθρωπο να αναπτύξει τέσσερις τύπους / μεθόδους ελέγχου:

1.Ανάπτυξη της συγκέντρωσης αιώνιας ζωής για ανανέωση

2.Ανάπτυξη της συγκέντρωσης αιώνιας ζωής για κάθε γεγονός

3.Ανάπτυξη της συγκέντρωσης αιώνιας ζωής για την ελεγχόμενη διόραση

4. Ανάπτυξη της συγκέντρωσης της αιώνιας ζωής για την ελεγχόμενη πρόβλεψη 

Περαιτέρω ανάγνωση και μελέτη για τους τέσσερις τύπους ελέγχου: "Συστάσεις-για-δοκιμή-Συσκευής-PRK1U" pdf (δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο) επισκεφθείτε και κατεβάστε το αρχείο PDF (αριθμός 3) https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σύμφωνα με τις Μεθόδους του Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ:

Πρώτα συγκεντρωθείτε, καθώς η Συσκευή PRK-1U είναι για την ανάπτυξη συγκέντρωσης.

4 ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (να γίνουν ταυτόχρονα και συνεχώς):

1. Διατυπώστε τον στόχο σας ή σκοπό ελέγχου. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη της συγκέντρωσης αιώνιας ζωής για την ανανέωση υγείας. Κρατήστε το στόχο ελέγχου στο μυαλό σας – έχοντάς τον στο νου ή λέγοντάς τον χωρίς διακοπή και με προσανατολισμό προς τα αποτελέσματα.

2. Διατηρήστε τον στόχο ελέγχου συνεχώς στην αντίληψή σας, στο επίκεντρο, κοιτάζοντας στο μικρό φακό της Συσκευής. (Με αυτόν τον τρόπο το φως της ελεγχόμενης σκέψης σας προβάλλεται στην περιοχή του μικρού φακού και βρίσκεται στην περιοχή του μικρού φακού.) Όταν αυτές οι δύο ενέργειες (δηλαδή, έχοντας κατά νου το στόχο σας και κοιτάζοντας/εστιάζοντας στον μικρό φακό) γίνονται ταυτόχρονα τότε το φως της ελεγχόμενης σκέψης σας – ή του βιολογικού σήματος ‘biosignal’, το οποίο είναι το φως που παράγεται συνεχώς από τα 4 μέρη της Προσωπικότητάς σας, αλληλεπιδρά με το φως της Συσκευής. Στη συνέχεια, απεικονίστε, δείτε ή φανταστείτε, το φως της ελεγχόμενης σκέψης σας, με τη μορφή μιας ώθησης φωτός, ή μπορείτε να το δείτε με τη μορφή μιας μικρής λαμπερής σφαίρας. Φανταστείτε αυτή την ώθηση φωτός που περιέχει τον στόχο σας ελέγχου, μετακινώντας τα μάτια σας σε κυκλική /ωοειδή/οβάλ κίνηση συνεχώς χωρίς διακοπή, με στροφή αντίθετα από το ρολόϊ, ξεκινώντας πάντα από τον μικρό φακό. Κρατήστε αυτή την κίνηση του φωτός συνεχώς στην αντίληψή σας και παρακολουθήστε την. Αυτή είναι η κίνηση του φωτός της ελεγχόμενης σκέψης σας με τον στόχο ελέγχου πάντα στην αντίληψή σας.

3. Συγκεντρωθείτε σύμφωνα με μια από τις 4 μεθόδους ελέγχου, ακολουθώντας τις περιγραφές - βλ. "Συστάσεις για δοκιμή-ΣυσκευήςPRK1U" pdf. Για παράδειγμα, αν η εστίασή σας είναι στην ανανέωση του εαυτού σας, συνεχίστε να έχετε την επιθυμητή ηλικία που επιλέξατε στο νου σας και να αισθανθείτε την στο επίπεδο της πραγματικής αντίληψης του εαυτού σας σε αυτή την ηλικία.

4. Παρατηρήστε την κατάστασή σας, τις αισθήσεις σας, τις αναδυόμενες εικόνες. Παρατηρήστε τι συμβαίνει μπροστά σας ή μέσα στο σώμα σας, παρατηρήστε τυχόν αλλαγές στην κατάστασή σας. Μόλις αισθανθείτε κάτι - ίσως στο μέτωπό σας, ή μπροστά σας ή στο εσωτερικό της περιοχής του στήθους σας, τα δάχτυλα των ποδιών σας κ.λπ., δηλαδή, δονήσεις όπως κάποιο μυρμήγκιασμα, κάποια ζεστασιά, θερμότητα, ελαφρύτητα δηλ. σαν μικρότερο σωματικό βάρος, κλπ, - σταματήστε την κυκλική κίνηση των ματιών σας και κοιτάξτε την Συσκευή απλά. Περάστε στην περιοχή των αισθήσεων (ασυνήθιστες καταστάσεις όπως παραπάνω) και διατηρήστε αυτές όσο μπορείτε. Δώστε προσοχή σε αυτήν την περιοχή που έχει τις αισθήσεις. Αυτές οι αισθήσεις δείχνουν ότι κερδίζετε την ενίσχυση του ελέγχου σας, αυξάνοντας την συγκέντρωση λόγω της αλληλεπίδρασης με την Συσκευή, λόγω της συνεχούς ενεργούς σκέψης σας. Αυτό δείχνει ότι ο έλεγχός σας αποκτά πρόσθετη βελτίωση λόγω της Συσκευής PRK1U. Αυτές οι αισθήσεις είναι η συνειδητή σας πρόσβαση στην περιοχή όπου το φως της σκέψης σας και το φως της Συσκευής είναι ενωμένα. Αυτή είναι η περιοχή ελέγχου που έχει δημιουργηθεί στη Συνείδησή σας. Όταν η οπτική της Συσκευής και η οπτική της Συνείδησής σας, δηλαδή η εκπομπή του φωτός της Συσκευής και το φως της σκέψης σας, ταιριάζουν, αυτό είναι το bio signal, το φως που ομαλοποιεί το θέμα σας (δηλαδή τον στόχο ελέγχου σας). Το σκέφτεστε, το έχετε στην σκέψη σας (μπορεί να είναι ένα γεγονός προς εξομάλυνση ή ένα μέρος του σώματός σας που πονάει κ.λπ.) και αυτό κανονικοποιείται. Συνεπώς, κρατήστε την προσοχή σας σε αυτήν την περιοχή ελέγχου και σκεφτείτε την περιοχή του σώματος ή το γεγονός που πρέπει να εξομαλυνθεί. Το μέρος του σώματός σας, ή το γεγονός αλληλεπιδρά με την ύλη της αιωνιότητας και κανονικοποιείται. Διατηρήστε αυτήν τη συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερο, για μεγάλα και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Δεν υπάρχουν άλλες σκέψεις στο μυαλό σας. Εάν οι αισθήσεις γίνουν πιο αδύναμες (έχετε ασθενέστερο σήμα), επαναλάβετε την κυκλική κίνηση των ματιών μέχρι να ενισχυθούν.

[Επεξηγηματική σημείωση για το Φως της Σκέψης σας: Εάν, για παράδειγμα, σκεφτείτε ή φέρετε στην προσοχή σας κάποιο μέρος του σώματός σας, οποιοδήποτε υγιές μέρος και αισθανθείτε την περιοχή που πριν το σκεφτείτε αυτό το μέρος του σώματός σας, δεν αισθανόσαστε την περιοχή του μέχρι να συγκεντρωθείτε σε αυτό. Έτσι όταν μιλάμε για το φως της σκέψης σας, αυτό είναι η αίσθηση που έχετε όταν συνειδητοποιείτε ότι έχετε αυτό το μέρος του σώματος. Δηλαδή, όταν συγκεντρωθείτε, το φως της σκέψης σας αλληλεπιδρά με την ύλη του σώματός σας.]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ:

1. Διατυπώστε τον στόχο ελέγχου σας, σκεφτείτε τον, κρατήστε τον στο επίκεντρο στο μυαλό σας. Αποφύγετε κάθε άλλη σκέψη.

2. Προβάλετε την ελεγχόμενη σκέψη σας στην περιοχή του μικρού φακού και απεικονίστε την με τη μορφή ενός φωτεινού παλμού (μπορεί να είναι μια μικρή λαμπερή σφαίρα), έτσι ξεκινώντας από τον μικρό φακό και περιστρέφοντας τα μάτια σας δια μέσου των 3 φακών με στροφή αντίθετα από το ρολόϊ (μπορεί να είναι κυκλική ή οβάλ περιστροφή) χωρίς να σταματάτε, με τον στόχο ελέγχου συνεχώς στην αντίληψή σας.

3. Εκφάστε πνευματικά τον στόχο σας και δείτε τι συμβαίνει μπροστά από το σώμα σας, παρατηρήστε τυχόν αλλαγές, δώστε προσοχή σε οποιεσδήποτε αισθήσεις και μετακινηθείτε σε αυτήν την περιοχή που έχετε αισθήσεις, σταματήστε την περιστροφή και κοιτάξτε απλά τη Συσκευή. Εργαστείτε σε αυτόν τον τομέα στη Συνείδησή σας που έχει δημιουργηθεί, διατηρώντας την εστίασή σας στον στόχο σας που κανονικοποιείται όσο το δυνατόν περισσότερο. Να μην υπάρχουν άλλες σκέψεις.

Προτάσεις:

Μπορείτε να εξασκηθείτε με την εικόνα της συσκευής που σας έχει σταλεί.

Αυτή η πρακτική είναι πολύ πιο εύκολη όταν την καταλάβετε μέσω της πρακτικής!

Μπορείτε να εργαστείτε δωρεάν με όποια από τις 5 Συσκευές που έχει διαθέσει ο Grigori Grabovoi εδώ https://med.grabovoi.tech

Αυτές οι 5 Συσκευές PRK-1U είναι προσαρμοσμένες, με κατάλληλα διαμορφωμένα ιατρικά προφίλ για τα εξής:

1.Η πρώτη συσκευή έχει λειτουργία να σταματάει τη γήρανση και να αναζωογονήσει.

2. Η δεύτερη συσκευή έχει λειτουργία να προστατεύει και να θεραπεύει τον ιό ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) και να θεραπεύει το σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS). 3. Η τρίτη συσκευή έχει λειτουργία για την προστασία και τη θεραπεία του καρκίνου.

4. Η τέταρτη συσκευή έχει λειτουργία προστασίας από μόλυνση από coronavirus 2019-nCoV, η οποία έχει εντοπιστεί στην Κίνα και η λειτουργία για τη θεραπεία ασθενειών που προκαλούνται από αυτόν τον κορονοϊό.

5. Η πέμπτη συσκευή έχει λειτουργία ανάπτυξης συγκεντρώσεων που πραγματοποιούν γεγονότα που παρέχουν αιώνια ζωή για όλους.

Παρακαλώ στείλτε τα αποτελέσματά σας εδώ: grigori.grabovoi.doo.m@gmail.com.


Μερικές επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με την Τεχνολογία της Συσκευής PRK-1U:

Να θυμάστε ότι η Συσκευή PRK-1U κατανέμει ένα φάσμα συχνοτήτων που αντιστοιχεί ακριβώς στη δομή της αιωνιότητας. Σύμφωνα με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας "Σύστημα Μεταφοράς Πληροφοριών" (20Feb.2001), μια σκέψη θεωρείται ως ένα ελαφρύ σήμα φωτός, ως ένα σήμα φωτός, το οποίο μεταδίδεται μέσω του κρυστάλλου. Αυτό το σήμα σκέψης πέφτει στον ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ φακό και μεταδίδεται στην εσωτερική οπτική μονάδα ή στοιχείο της Συσκευής. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ενότητα ή στοιχείο της Συσκευής είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας "Μέθοδος πρόληψης καταστροφών και Συσκευή για την υλοποίησή της" (10 Μαΐου2001).

Έτσι, η επεξεργασία του φωτεινού σήματος της ελεγχόμενης σκέψης σας γίνεται λόγω των οπτικών μεταδόσεων φωτός. Στη συνέχεια προστίθεται ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Ο Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ εγκατέστησε την οπτική μονάδα σε συνδυασμό με το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και πρόσθεσε την προσωπική του ικανότητα για την ελεγχόμενη διόραση. Και η ίδια η Συσκευή αναπτύσσει την ελεγχόμενη διόραση, οργανώνει τη συγκέντρωση της αιώνιας ζωής με βάση την ελεγχόμενη διόραση, τη συγκέντρωση της αιώνιας ζωής για την ελεγχόμενη πρόβλεψη, τη συγκέντρωση της αιώνιας ζωής για κάθε γεγονός και τη λειτουργία που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της συγκέντρωσης της αιώνιας ζωής για αναζωογόνηση.


Βιβλιογραφικές αναφορές άρθρου:

1. "Εκπαίδευση για πληρεξούσιο PRK-1U. Κείμενο τουGrigori Grabovoi." - Βίντεο 2018, Σύνδεσμος : https://www.youtube.com/watch?v=rWWIJ5Fmdf4

2. Σημειώσεις από το Webinar της Marina Morozkina - "Μέθοδοι χρήσης της Συσκευής PRK1U: Εφαρμογή των οπτικών αντανακλάσεων μέσα στους φακούς για την πραγματοποίηση της ελεγχόμενης διόρασης της αιώνιας ζωής" - 19.04.2019 : https: //www.grigori- grabovoi.world/index.php/e-shop/recorded-webinars/19042019_webinar-record-1methods-of-using-the-device-prk1u-1445-detail

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗN ΣΥΣΚΕΥΗ PRK-1U ΤΟΥ GRIGORI GRABOVOI ® (Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ) -  Άρθρο της Kristen Isis Karayani, © 2019
Έγγραφα Εκπροσώπησης GRABOVOΙ® (sub-licenses):
-Υπο-άδεια για την δημοσίευση και μετάφραση έργων, Αριθ.: P482UK
-Υπο-άδεια χρήσης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για τις Διδασκαλίες του Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ με τη συσκευή/μηχάνημα για την ανάπτυξη συγκεντρώσεων PRK-1U, Αριθ.: P18966814
-Υπο-άδεια για την διεξαγωγή σεμιναρίων, Αριθ.: S553UK
- Σύμβαση Γραφείου/Πράκτορας για την Συσκευή/Μηχάνημα PRK-1U, Αριθ.: A295UK
Επίσης, Πιστοποιητικά Λέκτορα για τις Διδασκαλίες του Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ: 1) Εισαγωγική Σειρά Μαθημάτων, 2) Εκπαιδευτικό Σύστημα του Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ, 3) Σχετικά με την Ψυχή, 4) Δημιουργία του Σώματος από την Ψυχή 5) Επιτάχυνση της Εξέλιξης του Εξωτερικού Κόσμου για διασφάλιση της Αιώνιας Ζωής 6) Οργάνωση της Eυτυχίας
Kristen Isis Karayani
Δίπλωμα Ψυχολογίας, Δίπλωμα Ψυχοθεραπείας, Δίπλωμα Εποπτείας για τα Bοηθητικά Eπαγγέλματα, Δίπλωμα Διευκόλυνσης Ομάδων, Δίπλωμα Μπαχ Ανθοϊάματα, Δίπλωμα Αυστραλιανά Bush Ανθοϊάματα
Πρακτική εξάσκηση των παραπάνω μακροχρόνια στην Αγγλία, όπως και συγγραφή 5 μυστικιστικών βιβλίων/εγχειριδίων για ψυχο-πνευματική καλλιέργεια και αφύπνιση.
•Για περισσότερες πληροφορίες για τον Γκριγκόρι Πετρόβιτς Γκράμποβοϊ / GRABOVOI®, μπορείτε να επισκεφτείτε τις αφιερωμένες της ιστοσελίδες στο διαδίκτυο:
https://eternalspheresofknowledge.com/ Αγγλικά (Ελληνικά, Ισπανικά)
https://www.facebook.com/GrabovoiEternalSpheresOfKnowledge/ Αγγλικά και άλλες γλώσσες
https://www.facebook.com/GrabovoiEternalSphereOfKnowledge/ Ελληνική ιστοδελίδα
Στις ιστοσελίδες αυτές παρέχονται πολλές πληροφορίες και περαιτέρω διασυνδέσεις, που συμπεριλαμβάνουν τις Ιστοσελίδες του Grigori Grabovoi®, όπως και του Εκπαιδευτικού του Κέντρου, όπως
https://grabovoigp.wordpress.com / http://grigori-grabovoi-education.info/
Επίσης στα Ελληνικά κυκλοφορούν 6 βιβλία του Γκριγκόρι Πετρόβιτς Γκράμποβοϊ, διαθέσιμα στην πλατφόρμα Κόμπο (Kobo) όπως και σε έντυπα βιβλία διαθέσιμα κατευθείαν από την εκδότη. Για επικοινωνία και παραγγελίες παρακαλώ στείλτε το μήνυμα σας, εδώ: esok@gmx.com
Eternal Spheres of Knowledge Publishing https://eternalspheresofknowledge.com/books
Kristen Isis Karayani
Ψυχο-πνευματική Σύμβουλος, Εκπαιδεύτρια, Διευκολύντρια, Εκδότης - Επίσημη εκπρόσωπος των Διδασκαλιών του Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ / GrigoriGrabovoi®

Read more
View more
Copyright © 2019 Eternal Spheres of Knowledge. All Rights Reserved
/ Email Kristen Isis Karayani: esok@gmx.com