Back to the list

«H κατανόησή μου υλικού από το διαδικτυακό σεμινάριο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ» με Λέκτορα τον V.Konev» - Ένα άρθρο της Kristen Isis Karayani, βασισμένο στo Έργo του Grigori Grabovoi (Μέρος 1) - 2.2.2022

 Έχοντας παρακολουθήσει και μελετήσει περαιτέρω αυτό το υπέροχο 3ήμερο διαδικτυακό σεμινάριο του περασμένου Νοεμβρίου, «ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ» του Λέκτορα V.Konev», η άποψη και η εμπειρία μου εξάσκησης των αριθμητικών σειρών του Grigori Grabovoi, σαν να αναβαθμίστηκαν σε ένα νέο επίπεδο. Σε αυτό το άρθρο, μοιράζομαι μέρος της κατανόησής μου, η οποία στην πραγματικότητα διευκρίνισε περαιτέρω και βελτίωσε σημαντικά την καθημερινή μου πρακτική.

Καταρχάς, καταλαβαίνω ξεκάθαρα ότι οι αριθμητικές σειρές του Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ δεν είναι «μέθοδος» αλλά πάνω απ' όλα - σύστημα συγκέντρωσης. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πολλοί τρόποι, μέθοδοι ή τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα άτομο για να εξασκηθεί με τους αριθμούς. Ωστόσο, η Τεχνολογία του Grigori Grabovoi με Ακολουθίες Αριθμών είναι από μόνη της ένα Σύστημα Συγκέντρωσης.

Δεύτερον, όταν επικεντρωνόμαστε στους αριθμούς, εμπλέκεται πάντα το Πνεύμα, πράγμα που σημαίνει ότι η συγκέντρωση στις αριθμητικές σειρές του Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ είναι μια πνευματική δραστηριότητα, δημιουργούμε μια πνευματική κατάσταση, δηλαδή, βιώνει κανείς μια πνευματική αίσθηση του εαυτού του μέσω της εργασίας με αριθμούς. Είναι παρούσα όλη η προσωπικότητα του ατόμου, δηλαδή η Ψυχή, το Πνεύμα, η Συνείδηση και το ανθρώπινο σώμα.

 Επιπλέον, ένας αριθμός δεν είναι απλώς ένα αριθμητικό ψηφίο που πρέπει να επαναλαμβάνεται μηχανικά: ένας αριθμός αντιπροσωπεύει την ίδια την άπειρη πραγματικότητα, επίσης επειδή, στην πραγματικότητα, η εργασία με αριθμούς περιέχει άπειρους συνδυασμούς ενεργειών που οργανώνονται με συγκεκριμένο τρόπο. Ας πούμε, για παράδειγμα, ότι υπάρχει μια κατάσταση που χρειάζεται μια δράση και μια λύση, τότε, ένας αριθμός σχηματίζεται από αυτή την περίσταση για να συνδέσει την κατάσταση, τη δράση και τη λύση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσετε όταν εργάζεστε με αριθμούς.

Επομένως, ένας αριθμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια ορισμένη ποσότητα συγκεκριμένης γνώσης στο επίπεδο Πνεύματος. Και κάθε αριθμός μπορεί να γίνει κατανοητός από τη Συνείδηση, το Πνεύμα και την Ψυχή, αφού είναι το συλλογικό έργο και το αποτέλεσμα και των 4 δομών μας, δηλαδή της Ψυχής, του Πνεύματος, της Συνείδησης και του Φυσικού Σώματος, που συμμετέχουν σε μια τέτοια σκέψη. Κατά συνέπεια, οι αριθμοί σχετίζονται ακριβώς με τη διαδικασία σκέψης μας. Και όπως είναι ήδη γνωστό, κάθε δημιουργική σκέψη αλληλεπιδρά πάντα με τα πάντα στον εξωτερικό κόσμο μέσα από κύματα που πηγάζουν από μια σκέψη στην πραγματικότητα, διεισδύοντας σε κάθε πραγματικότητα, συντηρώντας και αναπτύσσοντάς την περαιτέρω. Έτσι, η σκέψη κάποιου και τα κύματα της συμμετέχουν σε όλα, με άλλα λόγια, μπορεί να γίνει σαφές εδώ ότι, εξίσου, οι αριθμοί παράγουν κύματα που μπορεί κανείς να απορροφήσει και να χρησιμοποιήσει για τον εαυτό του, προσφέροντας αποκατάσταση και αρμονική ανάπτυξη με την αντίστροφη δράση τους.

Για να συνεχίσω, κατά τη διάρκεια αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου, μου άρεσε το γεγονός ότι μου δόθηκε η δυνατότητα να εγγράψω βαθιά μέσα μου μια για πάντα ότι, στην πραγματικότητα, οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν όχι μόνο μια δράση ΑΛΛΑ πνευματική δράση. Όμως .. τι πραγματικά σημαίνει αυτό, όσον αφορά την επιπλέον κατανόηση μας και την πρακτική μας;

Όπως το καταλαβαίνω, οι αριθμητικές σειρές του Grigori Grabovoi ήδη προϋπάρχουν στο πρωταρχικό επίπεδο της πραγματικότητας, δηλαδή στο επίπεδο της πραγματικότητας του Θεού, και γι' αυτό κανονικοποιούν, δηλαδή έχουν ομαλοποιητικό αποτέλεσμα ως προς την έννοια της περιγραφής τους. Επομένως, μέσω της συνειδητής αντίληψής τους μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τις συγκεκριμένες πληροφορίες, με άλλα λόγια, τη λύση που έχει ήδη ο Θεός στη διάθεση του για να εξομαλύνει τυχόν προβλήματα, ανεξάρτητα από την περίπτωση ή την κατάσταση. Στην πραγματικότητα, εδώ, είναι ακριβώς η πραγματικότητα του ανθρώπου, στην ταραγμένη του κατάσταση, που απαιτεί διόρθωση, ομαλοποίηση μέσω του αριθμού. Κανονικοποίηση/ομαλοποίηση σημαίνει επιστροφή στον Κανόνα, το πρότυπο του Θεού, του Ενός Θεού, του Δημιουργού, καθώς δεν υπάρχουν ανίατες συνθήκες ή αδύνατες καταστάσεις στον σκεπτόμενο χώρο του Θεού.

Και έτσι λοιπόν, γίνεται ευκολότερο να κατανοήσουμε ότι μια σειρά αριθμών είναι δράση, πνευματική δράση και τα ψηφία της είναι σαν σύμβολα που πρέπει να μεταφραστούν, αφού οι αριθμοί δημιουργούν έναν συγκεκριμένο χώρο στον οποίο μπορεί να ξεπεραστεί ένα πρόβλημα. Πάντα υπάρχει λύση σε μια σειρά αριθμών του Grigori Grabovoi. Το καθήκον είναι να συνειδητοποιήσει κανείς τον αριθμό κατά την αντίληψή του, αφού μια συγκεκριμένη ακολουθία αριθμών συνειδητοποιεί μια ήδη υπάρχουσα λύση για την επαναφορά.

Και όπως εξήγησε στο διαδικτυακό σεμινάριο ο Vyacheslav Konev, ο Grigori Grabovoi, συνθέτοντας σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή πηγαίνοντας στο Θεϊκό επίπεδο ή πρωτοβάθμιο επίπεδο, δημιούργησε αυτό το έργο με σειρές αριθμών, ήδη δημιουργημένες από τον Θεό. Και ο Grigori Grabovoi έφερε νέα στοιχεία στους αριθμούς που κανένας άλλος άνθρωπος δεν έχει αναφέρει πριν. Και, όπως συμβαίνει, όταν κάποιος εργάζεται με σειρές αριθμών του, τις ξαναδημιουργεί και τις εφαρμόζει για αποτελέσματα. Στην ουσία, οι σειρές αριθμών πραγματοποιούνται μέσω της δράσης ενός ανθρώπου που κάνει συγκεκριμένη εργασία για να ελέγξει την πραγματικότητά του.

Το Mέρος 2 αυτού του άρθρου θα ακολουθήσει σύντομα.


Copyright © 2019 Eternal Spheres of Knowledge. All Rights Reserved
/ Email Kristen Isis Karayani: esok@mail.com