Back to the list

«H κατανόησή μου υλικού από το διαδικτυακό σεμινάριο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ» με Λέκτορα τον V.Konev» - Ένα άρθρο της Kristen Isis Karayani, βασισμένο στo Έργo του Grigori Grabovoi (Μέρος 2) - 22.4.2022

 Και έτσι για να συνεχίσω, όταν εργάζεστε με αριθμούς, βρίσκεστε ήδη στον χώρο τους, στην περιοχή δράσης τους, η οποία είναι παγκόσμια, επειδή οι αριθμοί είναι μια απολύτως παγκόσμια γλώσσα. Ακριβώς σε αυτόν τον χώρο, μπορείτε να ξεπεράσετε ένα πρόβλημα, να συνειδητοποιήσετε μια ήδη υπάρχουσα λύση, να πραγματοποιήσετε μια δεξιότητα, να αναπτυχθείτε, να αλλάξετε. Επομένως, όταν εργάζεστε και αλληλεπιδράτε με τις αριθμητικές σειρές του Grigori Grabovoi, θα πρέπει να έχετε επίγνωση του τι κάνετε όταν αλληλεπιδράτε μαζί τους, έχοντας ήδη μπει στο χώρο τους, αφού, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι αριθμοί δημιουργούν έναν συγκεκριμένο χώρο, έναν πνευματικό χώρο - με άλλα λόγια, ένας χώρος απόλυτης θεϊκής, αιώνιας, καθαρής νόρμας του Ενός Θεού, του Δημιουργού. Αυτό σημαίνει επίσης ότι μπορείτε να αντιληφθείτε το φως των αριθμών ή κάποιο είδος φωτός, ή μια ενέργεια, μια ακολουθία ή συνδυασμό ενεργειών των αριθμών, ή μπορείτε να αισθανθείτε τους αριθμούς - βασικά, αντιλαμβάνεστε τους αριθμούς με νόημα. Τι σημαίνουν, για εσάς, συγκεκριμένα, με άλλα λόγια, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με κάθε αριθμό καθώς τον προφέρετε και να ορίσετε ως στόχο να νιώσετε τη δράση κάθε αριθμού (ή συμβόλου), να αισθανθείτε τον χώρο δράσης του, να μπείτε στην κατάστασή του.

Απλά να διαβάζετε τους αριθμούς, να τους γράφετε ή να τους ακούτε, για παράδειγμα, είναι επίσης καλό, αλλά, όπως εξηγείται ξεκάθαρα στο διαδικτυακό σεμινάριο, η εργασία γίνεται πολύ πιο βαθιά και πιο ουσιαστική όταν κάποιος πράγματι εισέρχεται στην κατάσταση του αριθμού. Για παράδειγμα, μπορείτε να περάσετε μέσα στην κατάσταση των αριθμών όπως εισέρχεστε στην κατάσταση της μουσικής όταν εστιάζεστε στην ακρόαση της. Αυτή είναι η αρμονία σε υψηλό επίπεδο, που σημαίνει την συμμετοχή της Ψυχής σας, με άλλα λόγια, η είσοδος στο υψηλό επίπεδο της Ψυχής και του Πνεύματος μέσω της Συνείδησής σας. Και όταν εισέρχεστε στο χώρο μιας συγκεκριμένης σειράς αριθμών για κάποια εργασία που έχετε επιλέξει προσωπικά, υπάρχει μια ισχυρή ενεργειακή ροή, παγκόσμια δράση που συνδέεται ειδικά με την εργασία σας. Οι αριθμοί φωτίζουν τεράστιους όγκους πληροφοριών και έτσι μπορεί να αρχίσετε να βλέπετε μια νέα πραγματικότητα και να αρχίσετε να ενεργείτε με διαφορετικό τρόπο. Μπορεί να αρχίσετε να νιώθετε τη δράση του Θεού και να την επαναλάβετε μαζί Του. Και με συνεχή εξάσκηση τακτικά, αντιλαμβάνεστε υψηλό επίπεδο άνεσης.

Πιο συγκεκριμένα, για παράδειγμα, ας πούμε, ότι έχετε ορίσει την ανασύσταση του πεπτικού σας συστήματος, με τη σειρά αριθμών 5321482, την οποία ο Grigori Grabovoi δίνει ως αριθμητική σειρά κεφαλαίου για τις «Ασθένειες του πεπτικού συστήματος» στο βιβλίο του «Αποκατάσταση του Ανθρώπινου Οργανισμού Μέσω της Συγκέντρωσης σε Αριθμούς», 1999, σελίδα 31, κεφάλαιο 8. [Παρεμπιπτόντως, όπως αναφέρεται σε αυτό το βιβλίο, η καθε σειρά αριθμών σε κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει όλες τις σειρές αριθμών του κεφαλαίου. Και οι 7-ψήφιες σειρές αριθμών είναι πιο συγκεκριμένες από, ας πούμε, τις 12-ψήφιες σειρές αριθμών.] Έτσι λοιπόν, έχετε ορίσει αυτήν την εργασία για τον εαυτό σας και μια 7-ψήφια σειρά αριθμών - με άλλα λόγια, μια σειρά αριθμών με επτά σύμβολα, έννοιες, πτυχές ή σημασίες της, δηλαδή, ο κάθε αριθμός αντιπροσωπεύει μια ξεχωριστή μεμονωμένη δράση, ειδικά για εσάς. Και έτσι, μπορείτε να αισθανθείτε κάθε δράση ως μια συγκεκριμένη αίσθηση, δηλαδή, μπορείτε να αισθανθείτε αυτή τη δράση - σαν να είναι "δράση 7 επιπέδων" που αυτή η 7-ψήφια σειρά αριθμών αντιπροσωπεύει, όπως αναφέρθηκε στο διαδικτυακό σεμινάριο. Και μπορεί να σας αρέσει να τα δείτε, για παράδειγμα, ως 7 ειδικά συστατικά μιας συνταγής από τον Θεό, την αρχική πηγή, για να αποκαταστήσετε/ ανακατασκευάσετε, για παράδειγμα, εδώ, το πεπτικό σας σύστημα για εσάς και για όλους. Και αυτά τα επτά συστατικά έχουν τη δική τους συγκεκριμένη εσωτερική οργάνωση, καθώς και τις διασυνδέσεις τους μεταξύ τους και τον εξωτερικό κόσμο.

Επιπλέον, αυτό που προσωπικά βρήκα σημαντικό να εδραιώσω μέσω της μελέτης μου σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, ήταν η συνειδητοποίηση ότι, δουλεύοντας με τις αριθμητικές σειρές του Grigori Grabovoi πράγματι είναι σαν να ενεργοποιεί κανείς τους φυσικούς μηχανισμούς του να είναι συντονισμένος, συγχρονισμένος με τον εαυτό του, τη δική του δόνηση στο Πνεύμα επίπεδο. Όπως διευκρινίστηκε στο διαδικτυακό σεμινάριο, κάθε αριθμός είναι συγκεκριμένος για εσάς προσωπικά. Αυτό σημαίνει ότι μια σειρά αριθμών έχει συγκεκριμένη δράση για εσάς και τη συγκεκριμένη κατάστασή σας. Επομένως, για να προσδιορίσετε τη δράση κάθε αριθμού για τον εαυτό σας, είναι πολύ πολύτιμο να συνειδητοποιήσετε πρώτα ότι, στην πραγματικότητα, οι σειρές αριθμών είναι μια πρακτική αυτο-νόησης (ή νόησης εαυτού). Αυτό σημαίνει ότι διαβάζει κανείς τον εαυτό του μέσα από τις σειρές αριθμών. Για παράδειγμα, όπως το καταλαβαίνω, αυτό μπορεί να σημαίνει απλώς να κοιτάζει κανείς να γράφει ή να ακούει μια ειδικά επιλεγμένη σειρά αριθμών για τον εαυτό του - ενώ, ταυτόχρονα, να ρωτά και να παρατηρεί τον εαυτό του μέσα από αυτές τις απλές ερωτήσεις. Δηλαδή, «τι ακριβώς απαιτεί εξομάλυνση στον εαυτό σου;», ή «ποιες είναι οι περίεργες κανονικότητες στη σκέψη, τις μνήμες, τα φαινόμενα και τις διεργασίες σου κ.λπ. που πρέπει να επανεξετάσεις σοβαρά ώστε να αποκαταστήσεις κάποια πτυχή των βιολογικών σου διεργασιών;». Όπως αναφέρθηκε και υπενθυμίζετε στο διαδικτυακό σεμινάριο, οι βιολογικές διεργασίες βασίζονται στην πνευματική δομή, επομένως, δουλεύοντας με σειρές αριθμών, εργάζεται κανείς για να αναδιατάξει τις βιολογικές του διαδικασίες πνευματικά.

Και γι' αυτό είναι σημαντικό να συγχρονιστείτε με τη δική σας δόνηση, όπως οι αισθήσεις και να δείτε τι υπάρχει ήδη εκεί για εσάς, πράγμα που μπορεί να μην το νιώθετε άνετο. Και οι 7 αριθμοί/σύμβολα προσδιορίζουν αυτό που ήδη κάνετε και νέες απαντήσεις, που έρχονται σε εσάς για να αντιληφθείτε. Μπορεί να είναι μια αίσθηση, νόηση και/ή αισθήσεις.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της πρακτικής είναι πολύ χρήσιμο να συγκρίνετε μια σειρά αριθμών με μια άλλη ή άλλες, αναζητώντας ομοιότητες και άλλες συνδέσεις, που μπορεί επίσης να λειτουργήσει καλά και για λόγους πρόληψης. Με τέτοιους τρόπους, για παράδειγμα, το καθήκον ή εργασία είναι σαν να αποκρυπτογραφήσετε τώρα μια σειρά αριθμών στις μακροχρόνιες στάσεις και μοτίβα σκέψης σας και να βρείτε πολλές άλλες συνδέσεις.

Επομένως, το να παρατηρήσετε και να προσδιορίσετε τι κάνετε μέσω της αυτο-νόησης (νόησης εαυτού) και να αντιλαμβάνεστε/καθορίζετε για τον εαυτό σας μερικές νέες σκέψεις, απαντήσεις, να διακρίνετε μέσα από ισχυρές νέες αισθήσεις και λεπτά μηνύματα, -- αυτό είναι, στην πραγματικότητα, εσείς οι ίδιοι, που δημιουργείτε πνευματική δράση μέσα σας εσάς, που προέρχεται από την αλληλεπίδρασή σας με τη συγκεκριμένη σειρά αριθμών με την οποία εργάζεστε. Είναι σαν να ξέρετε ήδη τι πρέπει να κάνετε, προσδιορίζετε μέσα σας την πνευματική σας δράση μέσω της συγκέντρωσής σας στη συγκεκριμένη σειρά αριθμών. Και αυτή είναι η δική σας πνευματική δράση που αποκαθιστά τον δικό σας οργανισμό, που προκύπτει από τη δική σας σκέψη που ήδη αλληλεπιδρά με το φυσικό σας σώμα. Είναι σαν ο ανθρώπινος οργανισμός σας να ξέρει ήδη πώς να αποκαταστήσει τον οργανισμό σας με ακρίβεια και κοιτάζοντας τη σειρά αριθμών δημιουργείτε αυτή τη δράση μέσα σας, δηλαδή, είναι ήδη εκεί.

Επομένως, με βάση τις πληροφορίες αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου, εγώ καταλαβαίνω ότι, δουλεύοντας με τη σειρές αριθμών του Grigori Grabovoi, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αντιλαμβάνεστε και να νοείτε/αναγνωρίζετε τον εαυτό σας πολύ καθαρά, ενώ παράλληλα δημιουργείτε απαραίτητα μια ελεγκτική θέση δράσης μέσα από τις ιδιαιτερότητες της σειράς αριθμών που εσείς εργάζεστε στο εσωτερικό της σκέψης σας, μεταμορφώνοντας την πραγματικότητά σας. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται το αποτέλεσμα στη νόησή σας και πηγαίνει στο σώμα σας.

Με απλά λόγια, όλες οι σειρές αριθμών του Grigori Grabovoi αντιπροσωπεύουν τον απόλυτο αιώνιο θεϊκό κανόνα του Δημιουργού και έτσι, όταν εστιάζεστε σε αυτές, εξοικειώνεστε ή μαθαίνετε τη συγκεκριμένη ενέργεια/δράση για εσάς και την κατάστασή σας ώστε να την επιλύσετε.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, εδώ είναι δύο αναφερόμενα αποσπάσματα του Grigori Grabovoi, τα οποία θεωρώ χρήσιμα όσον αφορά την αντίληψη και τον προβληματισμό σχετικά με τη σημασία, τις έννοιες ή τις πτυχές των αριθμών.

(Σημείωση: Ευχαριστώ πολύ τη συνάδελφό μου, Marcela Andere, για τις πρόσφατες αφίσες της στα Ισπανικά και τα Αγγλικά, που έφεραν στην προσοχή μου αυτά τα αποσπάσματα, όπως παρακάτω, αναρτώντας τα την κατάλληλη στιγμή!).

«…Ο αριθμός 11 είναι η προσωποποίηση της ειρήνης που βρίσκεται μέσα σας και είναι ορατή σε όλους. Είστε η ουσία που είναι πάντα ορατή σε όλους, και ο καθένας από εσάς μπορεί να έχει τη δική του αρμονική εμπειρία, αυτή την ίδια που λάβατε στην ανάπτυξή σας. Μοιραστείτε την εμπειρία σας και θα λάβετε αιώνια ζωή». ∞ Απόσπασμα από το έργο «Μέθοδοι συγκέντρωσης», του συγγραφέα Δρ. Grigori Petrovich Grabovoi, 2η έκδοση, 2014, σελίδα 21.

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ - 741 «…Με την επικέντρωση στην αριθμητική ακολουθία 741, θα πρέπει να αντιληφθεί κανείς ένα κυρτό σχήμα παρά μια σφαίρα. Και με αυτόν τον τρόπο, αυτή η συγκέντρωση είναι τέτοια που το ολοκληρωμένο νόημα αυτής της συγκέντρωσης είναι η πρόληψη του πολέμου… σε όλο τον κόσμο, δηλαδή, ώστε να αποτρέψουμε, για παράδειγμα, τις πρώτες ενέργειες [του πολέμου]». «Ο αριθμός 7 θεωρείται ο κανόνας. Εάν ένας άνθρωπος είναι στον κανόνα και ο αριθμός συσχετίζεται με όλους τους άλλους, τότε ο κανόνας μπορεί να επεκταθεί. Εδώ, η προέκταση του κανόνα είναι ο αριθμός 4… Στη συνέχεια ακολουθείται από τον αριθμό 1, που σημαίνει ενότητα, δηλαδή, φτάνοντας στο 1, για παράδειγμα, ΕΝΑΣ κόσμος». ∞ Απόσπασμα από το έργο «Μέθοδος βοήθειας με την Ψυχή του Θεού», του συγγραφέα Δρ. Grigori Petrovich Grabovoi, σεμινάριο 19 Μαρτίου 2003. Σελίδες 4, 5 και 9.


Μπορείτε να διαβάσετε το ΜΕΡΟΣ 1 αυτού του άρθρου εδώ


Copyright © 2019 Eternal Spheres of Knowledge. All Rights Reserved
/ Email Kristen Isis Karayani: esok@mail.com