Back to the list

"Πώς να εφαρμόσετε και να συνειδητοποιήσετε την έννοια της αιώνιας ζωής στη συνήθη καθημερινή ζωή, αποτρέποντας την καταστροφή του φυσικού σας σώματος: Κάνετε ακριβώς όπως κάνει ο Θεός " – Ένα άρθρο της Kristen Isis Karayani βασισμένο στις Διδασκαλίες του Grigori Grabovoi® - 30.5.2020

Για να θέσω τα θεμέλια για αυτό το άρθρο, αν θεωρήσετε ότι το καθήκον σας, για παράδειγμα, είναι η πρόληψη τυχόν αρνητικών αλλαγών στο σώμα σας, τότε, φυσικά, σύμφωνα με τις Διδασκαλίες του Grigori Grabovoi (Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ) και το σύστημα διαχείρισης του της σωτηρίας όλων, πρώτα απ' όλα πρέπει να δώσετε στο καθήκον σας την κατάσταση της παγκόσμιας σωτηρίας ή της μακρο-σωτηρίας, έχοντας υπόψη ότι όταν εργάζεστε για τον εαυτό σας, ταυτόχρονα, εργάζεστε πάντα για τη διασφάλιση της αιώνιας ζωής όλων των ανθρώπων, όλων και όλων των ζωντανών όντων. Με αυτόν τον τρόπο, αυτόματα, με τη δουλειά σας αποσύρετε το συστατικό οποιασδήποτε μορφής καταστροφής όχι μόνο από το σώμα σας αλλά και από τη συλλογική συνείδηση, δημιουργώντας μια συλλογική πραγματικότητα που εφαρμόζει ασφαλώς την αιώνια ανάπτυξη και την αιώνια ζωή για πάντα και μια μέρα, αιώνια.

Για χάρη του ενδιαφερόμενου αναγνώστη αυτού του άρθρου, ο οποίος μπορεί να είναι νέος στον τομέα της Διδασκαλίας του Grigori 2 Grabovoi - αυτό είναι ένα παγκόσμιο σύστημα γνώσης που εφαρμόζεται σε όλους τους ανθρώπους και σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής και το οποίο παρέχει διορθωτικές τεχνολογίες για προσωπική και παγκόσμια διαχείριση, προκειμένου να αναπτυχθεί η Συνειδητότητα κάποιου στο επίπεδο όπου μπορεί κανείς να κάνει δημιουργική σωστή δράση απευθείας για τις τρέχουσες και μελλοντικές εργασίες, με βάση τον Κανόνα (δηλαδή τους κανόνες και τα πρότυπα) του Θεού. Βασικά, στο επίπεδο της πραγματικότητας που ο Grigori Grabovoi γνωστοποιεί, το φυσικό σώμα του ατόμου δεν είναι προσβάσιμο σε καταστροφή και όλα τα ανθρώπινα συστήματα είναι πλήρως ανακτήσιμα. Ουσιαστικά, ο σκοπός εδώ είναι να κατανοήσουμε αληθινά τις βασικές αλήθειες που δίνονται στις Διδασκαλίες, καθώς και να τις εφαρμόσουμε ακαριαία, να αναμορφώσουμε το σύστημα αντίληψης και σκέψης μας και να αναδιοργανώσουμε την κατεύθυνση της ζωής μας προς την αιώνια ανάπτυξη και την αιώνια ζωή για τον εαυτό μας και για όλους.

Αλλά ποιά είναι η έννοια της αιώνιας ζωής και πώς εφαρμόζεται στην καθημερινή σας ζωή;

Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί από μόνο του, για να είναι αποτελεσματική η σκόπιμη πρακτική. Κυρίως, η αιώνια ζωή είναι μια ευκαιρία για τον άνθρωπο να πραγματοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του, επιλύοντας όλα τα καθήκοντα που προκύπτουν δημιουργικά και διασφαλίζοντας ότι το «αύριο» είναι συστηματικά ασφαλές για πάντα. Επομένως, πρέπει ο ίδιος πρώτα να αναπτυχθεί για να επιτύχει την κατάσταση όπου έχει τον πλήρη έλεγχο όλων των γεγονότων στη ζωή του, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού του σώματος. Όπως επισημαίνει ο Grigori Grabovoi, όταν ο άνθρωπος θα βρίσκεται σε μια συνεχή συγκέντρωση της αιώνιας ζωής, στην πραγματικότητα, το φυσικό σώμα θα βρίσκεται στην κατάσταση της αιώνιας ζωής.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Επειδή όλα εξαρτώνται από το σύστημα σκέψης κάποιου: εάν σκέφτεστε την αιωνιότητα, εάν η σκέψη σας συνειδητοποιεί την αρχή της συνεχούς ζωής τότε το σώμα σας θα ακολουθήσει.

Αν βεβαιωθείτε ότι  η σκέψη σας συντονίζει τη Συνείδησή σας στο επίπεδο της Ψυχής σας, επιτρέποντας στο Πνεύμα σας να δομήσει τη Συνείδησή σας, τότε η πνευματική Συνείδησή σας εκδηλώνεται στο φυσικό σας σώμα. Λογικά, οι επόμενες κρίσιμες ερωτήσεις αναδύονται για να απασχολήσουν το ερευνητικό μυαλό: δηλαδή,

ποιο είναι το σύστημα σκέψης κάποιου στην καθημερινή ζωή ;,

ποιο είναι το σύστημα γνώσης κάποιου,

ποιο είναι το σύστημα διοίκησης και διαχείρισης από τη γέννησή του;

Σε τι είδους συστήματα πραγματικότητας συμμετέχετε στη συνήθη καθημερινή ζωή;

Για να συνεχίσω, οτιδήποτε υπάρχει φέρει πληροφορίες και όλες οι πληροφορίες συνδέονται με οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στον κόσμο. Όλα συνδέονται παγκοσμίως. Έτσι διαμορφώνεται το σύστημα των κοσμικών νόμων ή της διακυβέρνησης και είμαστε σε θέση να ρυθμίσουμε μακρο-οικονομικά, να συντονίσουμε και να εξισορροπήσουμε σε μεγάλο βαθμό την κλίμακα και το πεδίο εφαρμογής. Επιπλέον, μέσα σε κάθε σκέψη του ανθρώπου υπάρχουν πολλά στοιχεία και σε κάθε στοιχείο υπάρχει το καθεστώς της αιώνιας ανάπτυξης. Και αυτό που μας διδάσκει ο Grigori Grabovoi είναι εξαιρετικά σημαντικό εδώ, δεδομένου ότι η έννοια της αιωνιότητας υπάρχει ήδη σε κάθε στοιχείο ανάπτυξης, έτσι όλα μπορούν να αποκατασταθούν. Και στην πραγματικότητα, η ίδια η αρχή της αιωνιότητας αποκαθιστά τα πάντα. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό στην καθημερινή σκέψη σας;

Στο σεμινάριό του «Η Διδασκαλία του Grigori Grabovoi για τον Θεό. Δημιουργία Σώματος από την Ψυχή', 2004, σελ. 4, (διαθέσιμο στα Ελληνικά) ο Συγγραφέας δηλώνει: "... η διαδικασία της σκέψης του Θεού γίνεται σαν μέσα στο ανθρώπινο σώμα ...". Επιπλέον, στο σεμινάριό του «Οι Διδασκαλίες του Grigori Grabovoi για τον Θεό. Επιταχύνοντας την Εξέλιξη του Εξωτερικού Κόσμου για να Εξασφαλίσουμε την Αιώνια Ζωή », 2016, σελ.16, ο Grigori Grabovoi εξηγεί ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια ακόμα δομή στην ανθρώπινη προσωπικότητα [επιπλέον της Ψυχής, του Πνεύματος, της Συνείδησης και του Φυσικού Σώματος]. Για να αναφέρω κατά λέξη τον Συγγραφέα: "Και αυτή η δομή θα πρέπει να ονομάζεται σε αυτήν την περίπτωση, ως η δομή της μόνιμης ελεγχόμενης επαφής με τον Θεό με σκοπό την πραγματοποίηση της αιώνιας ζωής για όλους, και την πραγματοποίηση, αντίστοιχα, του αιώνιου κόσμου ως συνέπεια."

Όπου κι αν είμαστε, ό, τι κάνουμε ή αισθανόμαστε, όπως κι αν αισθανόμαστε, εξακολουθούμε να μεταφέρουμε εγγενώς από τη φύση μας τη σκέψη του Θεού, η Παρουσία Του είναι μαζί μας και υποστηρίζει όλους μας εξ ορισμού του ανθρώπινου σώματός μας, από το γεγονός της φυσικής παρουσίας μας. Επίσης, αν κοιτάξουμε προσεκτικά, μπορούμε να ανακαλύψουμε ότι η ανατομία της προσωπικότητάς μας είναι τέτοια που παρέχει συνεχή επαφή με τον Δημιουργό μας, ανά πάσα στιγμή. Με άλλα λόγια, μπορούμε να μάθουμε να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε όπως ο Θεός. Μπορούμε να συντονίσουμε το επίπεδο της αντίληψής μας στην αρχική του Πηγή, συλλαμβάνοντας και προσδιορίζοντας το έργο της σκέψης του Θεού σε κάθε στιγμή μέσα μας, ξεκινώντας από τώρα ακριβώς αυτό το λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι, ανά πάσα στιγμή, όταν αντιλαμβάνεστε οποιοδήποτε στοιχείο στην καθημερινή σας ζωή - όπως κάνετε και αυτήν τη στιγμή - μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα αντίληψη. Και μπορείτε να διαπιστώσετε ότι αυτή η αντίληψη βρίσκεται στη Συνείδηση σας και η Συνείδησή σας είναι ένα στοιχείο της σκέψης σας, όπως και η Ψυχή και το Πνεύμα σας. Επιπλέον, μπορείτε να ανακαλύψετε ότι ήδη εγκατεστημένη στην ανθρώπινη Ψυχή σας είναι η ουσία της αιώνιας ανάπτυξης, την οποία μπορεί κανείς να εκτιμήσει πλήρως μελετώντας το σεμινάριο του Grigori Grabovoi «Η Διδασκαλία του Grigori Grabovoi για την Ψυχή» (επίσης διαθέσιμο στα Ελληνικά). Πιο συγκεκριμένα, ο Θεός βρίσκεται στην ανθρώπινη Ψυχή. Μπορούμε να δούμε γιατί η Ψυχή είναι πάντα ολόκληρη, ευτυχισμένη, στοργική, ελεύθερη, αρμονική, αιώνια. Η ανθρώπινη Ψυχή έχει απολύτως όλες τις γνώσεις του κόσμου. Και η Ψυχή, η Ψυχή σου, είναι η δράση του Θεού, χρησιμοποιώντας το Πνεύμα για να ενεργήσει. Αυτό σημαίνει ότι, όταν εξελίσσουμε την προσωπικότητά μας αρκετά πνευματικοποιώντας το σύστημα αντίληψής μας, ανακαλύπτουμε και αναπτύσσουμε τις ιδιότητες του Πνεύματός μας. Και, με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπουμε στον εαυτό μας να γνωρίζουμε πλήρως το γεγονός ότι η Συνείδησή μας αρχικά είναι παράγωγο του Πνεύματός μας, το οποίο συγχωνεύεται πάντα με το Πνεύμα του Θεού, δίνοντας δομή στη Συνείδησή μας, καθώς επίσης την ύλη του φυσικού μας σώματος.

Όπως προαναφέρθηκε, κάθε στοιχείο ύπαρξης έχει την ποιότητα της αιώνιας ανάπτυξης, επειδή ο Θεός δημιουργεί τα πάντα και ο στόχος Του είναι η αιώνια ζωή για όλους και επομένως με τη σκέψη Του δημιουργεί το αιώνιο. Συμπερασματικά, το να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε όπως ο Θεός, ή Να Κάνουμε Ακριβώς Όπως ο Θεός , καθιερώνει ότι στην αντίληψή μας, πρέπει να θεωρήσουμε τη δική μας ζωή ως στοιχείο της αιώνιας ζωής, αναγνωρίζοντας ακριβώς στην πνευματική βάση μέσω της αυτομάθησης μας ότι είμαστε πράγματι ικανοί να επιτύχουμε αιώνια ανάπτυξη. Πάνω απ' όλα είναι η συνειδητοποίηση ότι, το σύστημα σκέψης του Θεού: η χρήση αυτού του συστήματος αντίληψης και σκέψης εξαρτάται από την πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου και από το επίπεδο της συνείδησής του, καθώς είναι στον τομέα της σκέψης που ξεκινά οποιοσδήποτε έλεγχος της πραγματικότητας, δίνοντας την δυνατότητα και επιτρέποντας τη συνεχή Παρουσία της σκέψης του Θεού να ΕΙΝΑΙ και να εκδηλώνει τη δράση Του μέσω του ανθρώπου που είναι, πάντοτε, ΑΓΑΠΗ.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

1. «Η Διδασκαλία του Grigori Grabovoi για τον Θεό. Δημιουργία Σώματος από την Ψυχή », του Grigori Grabovoi, 2004

2. «Οι Διδασκαλίες του Grigori Grabovoi για τον Θεό. Επιτάχυνση της Εξέλιξης του Εξωτερικού Κόσμου για Διασφάλιση της Αιώνιας Ζωής» του Grigori Grabovoi, 2016

3. «Η Διδασκαλία του Grigori Grabovoi για την Ψυχή» του Grigori Grabovoi, 2003

4. «Ενοποιημένο Σύστημα Γνώσης» του Grigori Grabovoi, 1996


"Πώς να εφαρμόσετε και να συνειδητοποιήσετε την έννοια της αιώνιας ζωής στη συνήθη καθημερινή ζωή, αποτρέποντας την καταστροφή του φυσικού σας σώματος: Κάνετε ακριβώς όπως κάνει ο Θεός " – Ένα άρθρο της Kristen Isis Karayani βασισμένο στις Διδασκαλίες του Grigori Grabovoi® - 30.5.2020  Kristen Isis Karayani © 2019
Kristen Isis Karayani , Ψυχο-πνευματική Σύμβουλος, Εκπαιδεύτρια, Διευκολύντρια, Εκδότης - Επίσημη εκπρόσωπος των Διδασκαλιών του Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ / GrigoriGrabovoi®
Copyright © 2019 Eternal Spheres of Knowledge. All Rights Reserved
/ Email Kristen Isis Karayani: esok@mail.com