Back to the list

“ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ” - 'Αρθρο της Kristen Isis Karayani βασισμένο στις "Διδασκαλίες του Grigori Grabovoi για τον Θεό. Συναισθήματα της Αιώνιας Ζωής"

 Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ είναι ένα διαφορετικό επίπεδο δραστηριότητας από τον έλεγχο στο επίπεδο συνείδησης. Οι διδασκαλίες του Grigori Grabovoi περιλαμβάνουν και τα δύο. Σίγουρα, μπορεί κανείς να συνειδητοποιήσει από την εμπειρία του ότι τα συναισθήματα μπορούν πραγματικά να λειτουργήσουν πιο γρήγορα από την συνείδηση.

Αλλά τι είναι το Συναίσθημα?

"Συναίσθημα. Ένα συναίσθημα είναι η εκδήλωση της ψυχής στη δυναμική του πνεύματος και στο μέρος, όπου το πνεύμα συνδέεται με τη συνείδηση και το σώμα. Όταν η ψυχή οργανώνει το σώμα, το συναίσθημα είναι αυτή η δομή, πάνω στην οποία το σώμα είναι χτισμένο. Το συναίσθημα παρουσιάζει, επομένως, τη βάση, το έδαφος, πάνω στο οποίο είναι χτισμένο το σώμα. Και γι’αυτό πιστεύεται ότι ένα συναίσθημα προέρχεται από το σώμα. Όταν αλληλεπιδρά με την πραγματικότητα, το συναίσθημα αντιλαμβάνεται τις πληροφορίες πιο γρήγορα από ό, τι η σκέψη."

Το παραπάνω απόσπασμα είναι από το βιβλίο "Η Ανάσταση των Ανθρώπων και η Αιώνια Ζωή Από Τώρα και Στο Εξής Είναι η Πραγματικότητά Μας!" του Grigori Grabovoi, 2001, σελ.131.  Αυτός είναι ο ορισμός που δίνει ο Grigori Grabovoi σχετικά με το «Feeling» στο βιβλίο του, το οποίο θεωρώ αρκετά διαφωτιστικό για να παρουσιάσω ορισμένα πράγματα που με εντυπωσίασαν πραγματικά στο προαναφερθέν σεμινάριο που παρακολούθησα, βάσει του σεμιναρίου του «Feelings of Eternal Life».

Κατά συνέπεια, το συναίσθημα είναι το αρχιτεκτονικό θεμέλιο πάνω στο οποίο έχει χτιστεί το ανθρώπινο σώμα. Με άλλα λόγια, το συναίσθημα είναι ύλη/ουσία που υπάρχει στο φυσικό σώμα και πολύ σημαντικά, αναπτύσσοντας τα συναισθήματά σας, το σώμα σας είναι υπό έλεγχο και οι ασθένειες σταματούν. Με αυτόν τον τρόπο, τα συναισθήματα είναι οργανικά εργαλεία που υπάρχουν στον άνθρωπο για πάντα, παρέχοντας ορισμένες αρκετά μόνιμες πληροφορίες που μπορούν να ελέγξουν κάθε είδους μελλοντικά γεγονότα, επιλύοντας οποιεσδήποτε εργασίες. Και η ίδια η λειτουργία του συναισθήματος είναι διαθέσιμη σε όλους μας, λόγω του γεγονότος ότι ο Θεός μας δίνει συναισθήματα. Στην ουσία, το συναίσθημα είναι απόδειξη της ανθρώπινης Ψυχής στην ενεργή ζωντανή κίνηση του θείου Πνεύματος του ίδιου. Ομοίως, τα συναισθήματα είναι πράξεις πολύ πριν συμβεί κάτι, αφού το Πνεύμα γνωρίζει ήδη το μέλλον. Έτσι μπορείτε να πραγματοποιήσετε το έργο του Πνεύματος μέσα από τα συναισθήματά σας, να απαλλαγείτε από αρνητικά συναισθήματα.

Για να συνεχίσω, τα ίδια τα συναισθήματα έχουν τη λειτουργία της αίσθησης. Μπορείτε να αντιληφθείτε το συναίσθημα και την αίσθηση σε διαφορετικά επίπεδα - η Ψυχή σας μπορεί να αισθανθεί οποιοδήποτε μέρος του υλικού κόσμου [ακόμα κι αν δεν είναι ενσαρκωμένη!]. Ακολουθεί ότι το Πνεύμα 3 αισθάνεται και έχει αίσθηση, η Συνείδηση αισθάνεται και έχει αίσθηση, το Σώμα αισθάνεται και αίσθηση. Με αυτόν τον τρόπο, τα συναισθήματα είναι συγκεκριμένη ουσία ενός ανθρώπου που καθιστά δυνατή την πραγματοποίηση των αισθήσεων. Και τα συναισθήματα είναι πάντα σε εξέλιξη και αναπτύσσονται μέσω αλληλεπίδρασης, δίνοντάς μας πραγματικές ευκαιρίες. Φυσικά, τα συναισθήματά μας μας βοηθούν. Για αυτόν τον λόγο, εξερευνώντας και αναπτύσσοντάς τα, καθώς είστε ευγνώμονες γι’ αυτό το στοιχείο ή την πτυχή σας, μπορείτε να εκδηλώσετε τους στόχους σας γρήγορα, επειδή τα συναισθήματα μπορούν επίσης να αρχίσουν να λειτουργούν αυτόνομα στο παρασκήνιο επιτυγχάνοντας σιωπηλά τα επιθυμητά αποτελέσματα. Συνεπώς, η δημιουργία συναισθημάτων είναι ένα επιπλέον επίπεδο για την πραγματοποίηση των καθηκόντων μας, καθώς τα συναισθήματά μας δίνουν περισσότερες ευκαιρίες για αποτελεσματικό έλεγχο. Παρέχουν ένα περιβάλλον για την Ψυχή, το Πνεύμα και τη Συνείδηση, δημιουργώντας την ατμόσφαιρα ή το περιβάλλον που είναι αρκετά άνετο για να είσαστε και να εργάζεστε. Για παράδειγμα, όταν αντιλαμβάνεστε και αισθάνεστε ήρεμοι και ήσυχοι καθώς και έχετε την αίσθηση αυτή, τοποθετείτε αυτές τις πληροφορίες πιο κοντά σε εσάς και ενισχύεστε, παρέχοντας ένα ισχυρότερο και πιο σταθερό περιβάλλον για εργασία.

Επομένως, τα συναισθήματα σάς κάνουν να συνειδητοποιείτε τις πληροφορίες και η επαφή με τα συναισθήματά σας σάς δίνει τη συνειδητοποίηση της αντίληψής σας για την αιώνια ζωή, που είναι το επόμενο επίπεδο ανάπτυξης των συναισθημάτων σας. Και η αντίληψη της αιώνιας ζωής στο φυσικό σώμα δίνει βαθιά αρμονία. Όταν είστε σε αρμονία, η Ψυχή, το Πνεύμα και η Συνείδησή σας συναντιούνται σε αυτή τη μοναδική 4 δράση, πραγματοποιώντας το ίδιο έργο και υπάρχει μια συνάντηση μεταξύ τους που μπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε απόσταση από το σώμα σας. Και αυτή η συνάντηση σχετίζεται με την πραγματικότητα των αισθήσεων και των συναισθημάτων που δημιουργούνται από αυτήν τη δραστηριότητα, επειδή τα συναισθήματα είναι η ουσία ενός ατόμου που κάνει την ύλη σαν να αγγίζει το δέρμα.

Έτσι, χωρίς αμφιβολία, μέσω των συναισθημάτων σας μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τις πληροφορίες και να συγχρονιστείτε με το επίπεδο στο οποίο δεν θα συμβεί τίποτα λάθος σε εσάς και να δείτε το έδαφος αιώνιο. Με τους θεϊκούς νόμους του Θεού, η ανθρώπινη Ψυχή είναι ήδη αιώνια - η Ψυχή σας επιθυμεί να ζήσει και μεταφέρει αυτή τη φιλοδοξία στο Πνεύμα σας και στη Συνείδησή σας. Σε τελική ανάλυση, ο στόχος της καθολικότητας είναι η επιθυμία για την ζωή, να είστε ζωντανοί και αυτή η ίδια η φιλοδοξία είναι μέσα σας προς εξερεύνηση. Και με την εύρεση της θέσης σας στον καθολικό έλεγχο, τη ροή σας στη ζωή, η αυτοκατανόησή σας γίνεται ευκολότερη. Με άλλα λόγια, λόγω αυτής της συνειδητοποίησης για την αίσθηση της ζωής σας, μπορείτε να αντιληφθείτε την αιώνια ζωή πιο βαθιά. Και τα συναισθήματα της αιώνιας ζωής, από τα οποία ένα είναι αυτό της Αγάπης, μπορούν να επεκταθούν σε όλους τους άλλους τομείς της ζωής, εκδηλώνοντας χαρούμενα γεγονότα και νέα επίπεδα συναισθημάτων και ευαισθητοποίησης, πιο πολυδιάστατη ζωή και σύνδεση με τις ζωές όλων. 


Σημείωση: Το άρθρο αυτό προήλθε από το τριήμερο διαδικτυακό σεμινάριο (14-16 Αυγούστου 2020) με τον Viacheslav Konev, βασισμένο στο "Διδασκαλίες του Grigori Grabovoi για τον Θεό. Συναισθήματα της Αιώνιας Ζωής", 11 Αυγούστου 2015. Διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώθηκε από την Ακαδημία των Διδασκαλιών του Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ στο Λονδίνο


Kristen Isis Karayani
Ψυχο-πνευματική Σύμβουλος, Εκπαιδεύτρια, Διευκολύντρια, Εκδότης
Επίσημη εκπρόσωπος των Διδασκαλιών του Γκριγκόρι Γκράμποβοϊ / GrigoriGrabovoi®


Copyright © 2019 Eternal Spheres of Knowledge. All Rights Reserved
/ Email Kristen Isis Karayani: esok@mail.com